Jak si vede Evropa v privatizaci zdravotnictví?

Oblast zdravotnictví a péče o seniory se čím dál více stává zdrojem velkých zisků.

Komodifikace (přeměna toho, co normálně není komoditou na zboží) zdravotnictví probíhá již několik desetiletí; jak na úrovni mezinárodních institucí (WHO, ale také MMF, Světové banky a Světové obchodní organizace), tak na úrovni evropských či národních institucí, veřejné politiky – jejichž mantrou je liberalizace, privatizace a deregulace – do značné míry upřednostňují rozvoj ziskového zdravotnictví. Zatímco farmaceutický sektor a jeho nadnárodní společnosti, které si do kapes ukládají gigantické zisky, jsou poměrně dobře zdokumentovány, v případě soukromého nemocničního sektoru nebo sektoru soukromých zařízení pro seniory tomu tak není.

Web corpwatchers.eu proto shromáždil dostupné údaje o soukromých ziskových společnostech působících v těchto dvou sektorech v Evropě a vytvořil interaktivní mapu. Některé z těchto společností jsou skutečnými giganty s obratem v řádu desítek miliard eur. Jiné jsou menší, ale rychle rostou. Další patří k silným a rozsáhlým mezinárodním skupinám.

Mapa rovněž poskytuje přehled o míře komercializace nemocničních lůžek a lůžek v domech pro seniory v jednotlivých zemích. Ukazuje, že podíl soukromých ziskových lůžek se v jednotlivých zemích značně liší. Téměř všechny země však mají společné to, že tento podíl ziskového sektoru neustále roste. Tento trend lze pozorovat v obou sektorech; jsme tedy svědky velkých fúzí společností (slučování/akvizice), zrychlené internacionalizace některých z nich a rostoucí financializace jejich struktur a činností.

Podíl „ziskových“ lůžek (v %) z celkového počtu v nemocnicích a domovech pro seniory ve vybraných zemích.  Zdroj: Interaktivní mapa na konci článku, po kliknutí na jednotlivou zemi se objeví také seznam zainteresovaných společností.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.