Evropská komise chce zlepšit odolnost, růst a tvorbu pracovních míst

Komise podpoří Českou republiku deseti projekty v oblastech obecné podpory plánu obnovy a odolnosti, spravedlivého přechodu, digitální a ekologické transformace, veřejné správy a digitálního finančního bankovního a pojišťovacího dohledu.

Komise v rámci Nástroje pro technickou podporu schválila 9. března 225 projektů s cílem pomoci členským státům při přípravě, koncipování a provádění reforem, které přinesou moderní a odolnou veřejnou správu, přispějí ke strategiím udržitelného růstu i vytvoření odolné ekonomiky a zároveň posílí schopnost zemí Unie reagovat na současné a budoucí krize. Několik projektů reforem je rovněž zahrnuto do národních plánů pro oživení a odolnost.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová v této souvislosti uvedla: „Zatímco jsme se stále zotavovali z pandemie, před dvěma týdny vypukla v Evropě nová krize. Nástroj pro technickou podporu bude i nadále pomáhat členským státům a regionům při realizaci reforem, které mohou zlepšit jejich odolnost, podpořit strategie růstu, připraví je na souběžnou digitální a ekologickou transformaci a zajistí účinnou a aktivní veřejnou správu.“

K provádění reforem v členských státech lze využít Nástroje pro technickou podporu (TSI – Technical Support Instrument), který disponuje celkovým rozpočtem 116,8 milionů eur na rok 2022. Tento nástroj se řídí poptávkou a nabízí individuálně přizpůsobené odborné poradenství. Je flexibilní a na požádání jej lze rychle přizpůsobit novým potřebám členských států.

Cílenější podpora

Projekty jsou úzce propojeny s hlavními prioritami Komise. Členské státy mohou nadále využívat Nástroje pro technickou podporu v roce 2022 při koncipování a provádění reforem směřujících k ekologické a digitální transformaci a při zlepšování provozní kapacity a účinnosti veřejné správy. Například 36 % žádostí se týká cílů Zelené dohody a 51 % žádostí digitální transformace. Celkem 57 % vybraných žádostí o podporu z Nástroje pro technickou podporu na rok 2022 se týká reforem podle plánů členských států pro oživení a odolnost.

Pracovní program nástroje na rok 2022 obsahuje také některé novinky:

  • Projekty pro více zemí nebo více regionů nabízejí technickou podporu pro řešení výzev společných několika členským státům či regionům a zaměřují se na stejné priority. Tyto projekty slouží k podpoře vzájemného učení a vypracování společného přístupu prostřednictvím vzájemných výměn.
  • Stěžejní projekty navrhuje Komise na podporu reforem, které jsou potřebné v různých členských státech a jsou v souladu s hlavními prioritami EU. Například stěžejní projekt „Podpora renovační vlny“ cílí na ty členské státy, které chtějí navrhnout a provést reformy na podporu renovace budov. Stěžejní projekt „Zavádění evropské záruky pro děti“ pomůže členským státům realizovat doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti. Projekt nabízí technickou podporu při provádění opatření a politik zaměřených na předcházení dětské chudobě a sociálnímu vyloučení a jejich odstraňování.

Celkem 50 % žádostí souvisí se stěžejními projekty v oblastech, jako je cestovní ruch, renovační vlna, začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, veřejná správa a integrace migrantů, a 30 % žádostí se týká více zemí nebo více regionů.

Celou tiskovou zprávu Evropské komise si můžete přečíst zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.