Směrnice EU pro pracovní právo vstupuje v platnost

Začátek srpna je významný z hlediska pracovního práva v EU, podpory rodin s dětmi, ale i pozice osamělých matek. Platit totiž začíná nová směrnice pro rodiče i pečovatele.

Směrnice EU jsou normativy, které určují členským státům, aby do svého právního řádu zakomponovaly určitá pravidla. Jakým způsobem to udělají, to už je ponecháno na nich.

Pravidla pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečovatelů byla přijata v roce 2019 a stanovují minimální standardy pro otcovskou, rodičovskou a pečovatelskou dovolenou. Unie v nich nově zakotvuje především právo požadovat flexibilní pracovní podmínky.

Cílem směrnice je slaďování pracovního a soukromého života v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Jde o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, účast žen na trhu práce a flexibilní pracovní úvazky. V procesu přijímání směrnice představitelé EU vycházeli z faktu, že míra zaměstnanosti žen v EU o je o 10,8 procentního bodu nižší než u mužů a pouze 68 % žen s pečovatelskými povinnostmi pracuje ve srovnání s 81 % mužů ve stejné situaci. Přivést více žen na trh práce by mělo pomoci bojovat proti dětské chudobě. Pracující otcové pak mají nárok na nejméně 10 pracovních dnů otcovské dovolené v období kolem narození dítěte. Otcovská dovolená jim musí být kompenzována alespoň ve výši nemocenské. Každý rodič má nárok na minimálně čtyři měsíce rodičovské dovolené, z toho dva měsíce jsou placené a nepřenosné. Čerpání dovolené může být flexibilní formou, na plný úvazek, na částečný úvazek, nebo po částech. Všichni pracovníci poskytující osobní péči nebo podporu příbuznému nebo osobě žijící ve společné domácnosti mají právo na alespoň pět pracovních dnů pečovatelské dovolené ročně. Pracující rodiče s dětmi do osmi let a všichni pečující mají právo požadovat zkrácenou pracovní dobu, flexibilní pracovní dobu a flexibilitu v místě výkonu práce.

Evropská komise podpoří členské státy při uplatňování nových pravidel, mimo jiné prostřednictvím Evropského sociálního fondu+ týkajícího se péče v raném dětství. Po nějaké době pak Komise bude posuzovat úplnost a soulad vnitrostátních opatření oznámených každým členským státem. Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuica ke směrnici uvedla: „Díky směrnici o sladění pracovního a soukromého života budou mít nyní občané EU více času na péči o ty zranitelné členy rodiny, kteří to potřebují. Zavedení dovolené pro pečovatele je důležitým krokem, který ukazuje, že EU se stará o své občany ve všech fázích života. Jako společnost se musíme starat o péči. Nedávno jsme viděli, jak křehké může být zdraví a jak důležitá je solidarita společnosti.“ Komise shrnuje, že směrnice je užitečnou podporou rovnosti muže a ženy a pomáhá párům k lepšímu sdílení rodičovských a pečovatelských povinností. Muži i ženy budou mít stejnou šanci čerpat rodičovskou dovolenou a pečovatelskou dovolenou a rovné příležitosti prosperovat na trhu práce. Schválení směrnice tedy Komise považuje za svůj velký úspěch.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.