Itálie stárne, za 20 let bude chybět téměř 7 milionů pracovníků

Stárnoucí Itálie s demografickou krizí bude muset počítat i s důsledky pro trh práce.

Prvního ledna 2022 klesl počet obyvatel Itálie po 15 letech pod hranici 59 milionů osob: za posledních 8 let země ztratila 1,4 milionu obyvatel.

Jak se dočteme ve výzkumu Fondazione di Vittorio CGIL, „za dvacet let dojde k čistému úbytku potenciálních pracovníků (-6,8 milionu osob), zatímco populace v neproduktivním věku (mladší 15 let a starší 64 let) zaznamená silný nárůst (+3,8 milionu osob)“. Demografický efekt ovlivňuje i oficiální míru zaměstnanosti, zdůrazňuje nadace.

Podle dvou výzkumných pracovníků nadace, Beppeho De Saria a Nicolò Giangrandeho, je nedávný růst míry zaměstnanosti optickým efektem, který je pouze částečně podmíněn růstem počtu zaměstnaných osob a v nemalé míře poklesem počtu obyvatel v produktivním věku. Úbytek obyvatelstva „je dobře známý jev: dvacetileté odhady ukazují snížení počtu obyvatel Itálie z 59,0 milionů v roce 2022 na očekávaných 56,0 milionů v roce 2042 (-3,0 miliony) a zvýšení průměrného věku ze 46,2 let na 50,0 let“.

Nepochybná demografická krize v Itálii bude mít dopad na množství nabídky práce a věkové složení zaměstnaných, což se projeví na produktivitě, sociální péči a sociálním zabezpečení. Itálie zbavená energie mladších generací bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu trpět deficitem růstu, a to nejen kvůli poklesu počtu nově narozených dětí, ale také kvůli dosavadní slabé schopnosti země co nejlépe využít přistěhovalce a vytvořit podmínky pro jejich integraci a stabilní setrvání.

Italská populace v období 1800 až 2100 (prognóza). Zdroj: Our World in Data.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.