V Itálii je stále příliš mnoho mladých lidí bez práce

„V Itálii každý čtvrtý mladý člověk nestuduje ani nepracuje,“ připomněla ve svém projevu ke studentům na Katolické univerzitě v Miláně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová osobně zahájila akademický rok na Katolické univerzitě v Miláně, která slaví 100. výročí svého založení. Přítomni byli mimo jiné bývalí premiéři Mario MontiRomano Prodi.

Von der Leyenová použila pozitivní slova na adresu itálie, ale dotkla se i stinných stránek, které stále existují. „Italský HDP se vrátí na předkrizovou úroveň v polovině příštího roku, tedy v době, kdy budou maturovat ti nejstarší z vás,“ řekla a zdůraznila, že „v posledních letech nikdy nebylo tolik pracovních nabídek“. Zásluhu na tom mají finanční prostředky, které poskytla EU v rámci programu Next Generation a které podpořily obnovu: EU poprvé ve své historii vydala společný dluh na pomoc zemím nejvíce postiženým pandemií.

V Itálii je však stále příliš mnoho mladých lidí bez práce. V těchto měsících hospodářského oživení roste zaměstnanost mladých lidí pomaleji než zaměstnanost ostatních věkových skupin.

***

Podívejme se podrobněji na projev von der Leyenové, ve kterém vylíčila vizi budoucí Evropy a vyzdvihla potřeby mladých lidí. Zmínila také projekt „Nový evropský Bauhaus“ a nutnost oživit demokracii.

Mileniálové vstoupili na trh práce uprostřed finanční krize

„Přiznejme si, že generace před vámi, mileniálové, vstoupila na trh práce uprostřed finanční krize. Mnohým z nich trvalo několik let, než našli své první zaměstnání. V posledních letech se situace začala zlepšovat. Stále však platí, že každý čtvrtý mladý Ital nemá práci nebo nestuduje. Mnozí z vás tedy samozřejmě zpochybňují ekonomiku a svět, který po nás zdědili. Příliš často totiž neodpovídají vašim životním aspiracím. Mladí lidé v Evropě netouží jen po dobré práci, která je dobře placená. Chcete také pracovat pro společnosti, které jsou etické, které přebírají odpovědnost za planetu a za ostatní. Požadujete spravedlivé pracovní podmínky a možnost založit si vlastní rodinu, a to právem. A to si zasloužíte, rozhodně nic menšího. Protože budoucnost, která je v sázce, je vaše budoucnost.

Vaše generace si uvědomuje změnu klimatu a požaduje opatření mnohem hlasitěji než všechny předchozí generace. A je to tak správně! Dopady klimatických změn se již projevují. Pokud nebudeme jednat hned, budou se tyto dopady v příštích desetiletích stále zhoršovat. Změnu klimatu způsobuje člověk. Jsme to my. Z tohoto důvodu jsme to tedy my, kdo ji může napravit – to je výzva k posílení pravomocí, k povinnosti a k odpovědnosti něco s tím udělat. Můžeme to udělat. Víte, jak by mohla vypadat naše budoucnost, pokud se nám podaří zastavit současné trendy. Budeme mít oběhové hospodářství. Energie, která bude vytápět a chladit naše domovy, už nebude pocházet ze špinavých fosilních paliv, ale z čistých obnovitelných zdrojů. Auta, kterými budeme jezdit, budou chytrá a elektrická nebo poháněná čistým vodíkem. Většina z nás vlastně ani nebude potřebovat auto na cestu do práce – protože čistší alternativy budou dostupné všem. Díky programu NextGenerationEU máme nyní peníze na urychlení přechodu k udržitelnému hospodářství, po kterém právem voláte. Italský plán obnovy financovaný z prostředků NextGenerationEU investuje například do nového metra přímo v Miláně. NextGenerationEU pomáhá Italům renovovat jejich domy, aby snížili spotřebu energie a účty za energii. Postaví nové vysokorychlostní železnice a umožní vám vrátit se rychleji domů. Zahajujeme zelenou transformační a investiční vlnu, jaká nemá v evropské historii obdoby.

Nový evropský Bauhaus

Kromě investic však přechod na udržitelnější ekonomiku vyžaduje nové myšlenky a nový životní styl. Evropská zelená dohoda se musí stát hmatatelnou v životě každého člověka. Musíme jí dodat kulturní a emocionální rozměr. Proto jsme zahájili projekt „Nový evropský Bauhaus“ (New European Bauhaus – informace v češtině zde). Musíme přehodnotit způsoby, jakými stavíme naše budovy a města. Chceme, aby byly udržitelnější, ale také aby byly krásnější a dostupné pro každého. Udržitelnost, estetika a inkluzivita. To jsou tři základní principy nového evropského Bauhausu. A tady v Miláně už tyto tři zásady uvádíte do praxe. Jeden z prvních projektů oceněných v rámci Nového evropského Bauhausu vznikl právě zde v Miláně. Jedná se o projekt urbanistické renovace oblasti na okraji města, která se nazývá Porto di Mare. Záměrem je přeměnit tuto oblast na čtvrť, kde budou všechny základní služby dostupné pěšky za méně než 15 minut (tzv. 15-minute neighbourhood). Tedy školy, spojení do centra města, nová čtvrť s obchody a restauracemi. Vše bude v lidském měřítku a udržitelnější. S novým evropským Bauhausem a evropskou Zelenou dohodou můžeme společně vytvořit Evropu budoucnosti – přívětivější pro život, v míru s planetou, vhodnou pro vaši generaci.

Inovativní Itálie

Druhým posláním EU jsou inovace. Itálie byla vždy zemí inovátorů a kreativních mozků. Stačí se podívat na novou inovační čtvrť zde v Miláně, v bývalém areálu EXPO. Ta již nyní přitahuje bystré výzkumníky a velké společnosti z celého světa. Nebo si vzpomeňte na rozmach „chytrého zemědělství“ v Itálii. Nová generace zemědělců využívá umělou inteligenci a bezpilotní letouny, aby italské potraviny byly ještě kvalitnější a udržitelnější.Pouze pokud budeme investovat do inovací, můžeme vytvořit dobrá pracovní místa, která hledáte, a můžeme zvýšit konkurenceschopnost Evropy na světových trzích.

Dovolte mi, abych vás seznámila s několika příklady, jak to Evropa dělá. Například na jedné straně investujeme velké prostředky do digitálních technologií. Projekt NextGenerationEU přinese vysokorychlostní internetové připojení do továren, na farmy a do rodin v celé Evropě. A pomůže malým podnikům digitalizovat jejich provoz. Nebo na druhé straně chceme investovat do mladých lidí, jako jste vy. Zde v Itálii bude NextGenerationEU podporovat talentované mladé lidi, kteří si nemohou dovolit studovat, a to jak stipendii, tak ztrojnásobením kapacity ubytování pro studenty. Pomůže univerzitám zaměstnávat mladé výzkumné pracovníky. A bude financovat nové doktorské programy, které budou odpovídat dovednostem, jež podniky potřebují. Více než 15 % italského plánu obnovy (tedy 31 miliard eur) půjde na vzdělávání a výzkum. Je to tak správně. A každé euro investované do výzkumu a vzdělávání je dobře vynaložené euro.

Oživení demokracie

Třetí mise, o které bych chtěla hovořit, se týká oživení našich demokracií. Stejně jako naše Evropská unie, i naše demokracie jsou v neustálém vývoji. Demokracie není nikdy dokončena, je třeba o ni stále pečovat a stále na ní pracovat. A právě to ji odlišuje od autokracie. Každá z našich demokracií je samozřejmě trochu jiná a jedinečná. Je utvářena našimi lidmi a naší historií, našimi vlastními kulturami a ústavami. V konečném důsledku však demokracie ve všech svých podobách směřuje k témuž. Dává lidem možnost vyjádřit svůj názor. Dává možnost měnit věci u volebních uren. V demokraciích dokonce bojujeme za to, aby lidé měli právo být proti nám; aby mohli říkat své názory nebo je měnit; aby mohli být svobodně sami sebou – abyste, pokud se lišíte od většiny, byli před zákonem vždy rovni. Systém, v němž moc dávají a berou občané a který je rámován kontrolními mechanismy. Demokracie je vláda lidu, lidem a pro lid. To je demokracie. Nesmíme však demokracii považovat za samozřejmost. Dnes tato demokracie čelí novým výzvám.

Dezinformace na sociálních sítích jako hrozba pro demokracii

Velká část naší veřejné debaty se odehrává na sociálních platformách, které jsou v soukromém vlastnictví. A odpůrci demokracie využívají moderní technologie k manipulaci naší demokratické debaty prostřednictvím systematických dezinformací. Snaží se zakalit vodu natolik, že je nemožné rozlišit pravdu a fakta od lží a nepravd. A to narušuje a podkopává důvěru veřejnosti. Považuji za naše poslání chránit a zároveň rozšiřovat naše demokracie. Chci, aby Evropa chránila lidi před nelegálním obsahem na internetu a před dezinformacemi a aby platformy sociálních médií byly odpovědnější za obsah, který hostují. Chci, aby Evropa chránila lidi před nenávistnými projevy a trestnými činy z nenávisti, a doplnila je tak na seznam trestných činů v našich smlouvách (viz náš příspěvek zde – pozn. red.). Chci, aby Evropa chránila naši demokracii před jakýmkoli ústupem a chránila právní stát ve všech koutech naší Unie. To je však pouze jedna část práce. Potřebujeme vás. Chceme také, aby se Evropa více zapojila do vašeho dialogu a naslouchala tomu, co máte na srdci, co od Evropy požadujete a jaké jsou vaše sny o Evropě.

Z tohoto důvodu jsem navrhla, aby se rok 2022 stal Evropským rokem mládeže. Chceme, abyste vyjádřili svůj názor. Otevřeme vám nové prostory pro diskusi o evropských politikách, kde nám budete moci říci o svých přáních pro Evropu. A budeme podporovat každý členský stát, aby učinil totéž. Naše demokracie potřebuje vaši angažovanost.“

Celý projev je k dispozici zde v angličtině.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.