Migrace: která území získávají nebo ztrácejí obyvatele?

Podle údajů zveřejněných Organizací spojených národů dosáhl v roce 2020 počet mezinárodních migrantů 281 milionů, což odpovídá 3,6 % světové populace.

Pojem „migrant“ se vztahuje na každou osobu, která opustí místo svého obvyklého pobytu a překročí mezinárodní hranici, bez ohledu na povahu a příčinu pohybu nebo délku pobytu. Sčítání tedy zahrnuje širokou škálu skutečností a zahrnuje jak válečné a ekonomické uprchlíky, jejichž počet se odhaduje na více než 82 milionů, tak dobrovolné migranty: dělníky, studenty, důchodce atd.

Mapa webu Statista poskytuje přehled hlavních migračních trendů ve světě. Ukazuje roční čistou migraci (příchody minus odchody) všech zemí a území v poměru k počtu jejich obyvatel.

V letech 2017 až 2021 ztratily nejvíce lidí v důsledku emigrace Marshallovy ostrovy a Americká Samoa v Tichém oceánu, následované Libanonem a Venezuelou. V tomto období zaznamenala tato čtyři území, z nichž některá měla vážné hospodářské potíže, průměrný čistý úbytek 28-42 obyvatel ročně na 1 000 obyvatel.

Naopak nejvíce migrantů v poměru k počtu obyvatel přilákaly Tokelau spravované Novým Zélandem, karibský daňový ráj Turks a Caïcos a v Evropě Malta. V těchto třech územích se průměrná roční čistá migrace pohybovala mezi 22 a 45 osobami na 1 000 obyvatel.

Mapa poskytuje přehled o roční čisté migraci na 1 000 obyvatel podle zemí/území v období 2017 až 2021. Zdroj: Statista.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.