V Bruselu jednali ministři EU pro digitalizaci

„Otázka digitálních dovedností je naprosto klíčová k tomu, aby se nám dařilo využívat benefity digitální transformace naplno,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Digitální agenda byla jedním z výrazných témat končícího českého předsednictví. Ministři sedmadvacítky se sešli na zasedání Rady pro telekomunikace 6. prosince 2022 v Bruselu.

Ministři posvětili shodu Rady EU nad textem návrhu nařízení k umělé inteligenci (tzv. AI akt). Jedná se o první zastřešující evropskou legislativu, která se věnuje využití technologií založených na AI.  Záměrem je zajistit, aby tyto systémy vznikaly a fungovaly v souladu s lidskými právy a hodnotami Evropské unie, jako je např. právo na soukromí, důvěryhodnost a transparentnost.

EU tímto návrhem mimo jiné zcela zakazuje využívání některých technologií, jako jsou systémy hodnotící chování občanů na veřejnosti (tzv. social scoring, který známe z Číny) nebo systémy využívající podprahové techniky. Návrh českého předsednictví v Radě EU přináší i řadu podpůrných opatření pro další rozkvět tohoto odvětví v Evropě.

K zásadnímu posunu během doby trvání českého předsednictví došlo u návrhu elektronické identity (tzv. eIDAS). Cílem návrhu je, aby občané a firmy mohli napříč EU využívat bezpečně a jednoduše digitální identitu při komunikaci se státem, ale i při využívání komerčních služeb. Návrh zavádí tzv. digitální peněženku, kterou budou moci občané používat ve formě mobilní aplikace.

Chystaná aplikace usnadní vyřizování nejrůznějších záležitostí s úřadem či firmou napříč EU. Zároveň si budou moci uživatelé nahrát do aplikace řadu dalších dokumentů jako např. řidičský průkaz, osvědčení o dosaženém vzdělání a kvalifikacích. Digitální podoba těchto dokumentů bude rovnocenná papírové verzi. Na finální podobě obou výše zmíněných návrhů se musí nyní shodnout Rada EU spolu s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Ministři se v Bruselu věnovali také tématu digitálního vzdělávání. Podle posledních výsledků DESI indexu si pouze 54 % dospělé evropské populace osvojilo základní digitální dovednosti a EU také trápí enormní nedostatek IT expertů, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ministři proto vedli diskusi o tom, jak tento trend zvrátit.

Zdroj: czech-presidency.consilium.europa.eu

Podrobnější informace najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.