Globální hospodářský systém se výrazně změnil v neprospěch rozvinutých ekonomik

Graf týdne: Aktuální graf ukazuje na zásadní změny ve struktuře globálního hospodářského systému za 24 let.

Graf z dílny Mezinárodního měnového fondu ukazuje na některé změny struktury globální ekonomiky mezi roky 1995 a 2019. V modré barvě jsou zobrazeny vyspělé ekonomiky (AE), zelené rozvíjející se trhy (EM) a zbytek světa je pak v šedé čerchované barvě (ROW). Celkovým trendem je přesouvání těžiště globálního systému směrem k rozvojovým ekonomikám.

Graf sleduje změny mezi roky 1995 a 2019 podle následujících indikátorů: HDP (v běžných cenách), výdaje na zbrojení (v běžných dolarech), přidaná hodnota průmyslu (v běžných cenách), vývoz vysokých technologii (v běžných cenách), renta z přírodních zdrojů (v běžných cenách) a počet (a podíl) obyvatelstva. Indikátor přidané hodnoty průmyslu zahrnuje těžbu, výrobu, stavebnictví, elektřinu, vodu a plyn. Přidaná hodnota je čistá produkce odvětví po sečtení všech výstupů a odečtení mezivstupů. Odhady renty z přírodních zdrojů (ropa, plyn, uhlí a ostatní nerostné suroviny) se vypočítávají jako rozdíl mezi cenou komodity a průměrnými náklady na její výrobu. To se provádí odhadem ceny jednotek konkrétních komodit a odečtením odhadů průměrných jednotkových nákladů na těžbu nebo nákladů na těžbu. Tyto jednotkové renty se pak vynásobí fyzickým množstvím zemí, kde se těží nebo sklízí, a určí se renta za každou komoditu.

Označení jsou prostřednictvím čísel v grafu následující: Brazílie (1), Kanada (2), Rusko (3), Korea (4), Austrálie (5), Mexiko (6), Indonésie (7), Saúdská Arábie (8), Turecko (9), Švýcarsko (10), Thajsko (11), Argentina (12), Nigérie (13), EU uvedena bez Spojeného království.

Zdroj: MMF (2023)

Ve všech indikátorech je možné sledovat poměrně zásadní změny v podílu na struktuře globálního hospodářského systému za 24 let. Patrný je ústup vyspělých ekonomik ve prospěch rozvíjejících se trhů. Viditelný je naopak nástup Číny jako významné ekonomické síly, a to v případě podílu na HDP, vojenských výdajů, velmi výrazně v případě přidané hodnoty v průmyslu, kde Čína v roce 2019 nahradila USA, a také v případě vývozů vysokých technologií. V této kategorií Čína a zbytek světa výrazně zastínily vyspělé ekonomiky, konkrétněji především Spojené státy (propad z 20 % v roce 1995 na 5 % v roce 2019). V případě renty z těžby přírodních zdrojů byla zachována hlavní pozice zbytku světa, nicméně došlo ke vzestupu Ruska, Saúdské Arábie a Číny, zatímco podíl USA, Austrálie a dalších vyspělých ekonomik se opět snížil. Nakonec v případě podílu na populaci světa došlo od roku 1995 k některým změnám: zvýšil se podíl ostatního světa a snížil se podíl rozvíjejících se trhů, konkrétně Indie a Číny. Podíl na počtu obyvatelstva rozvinutých ekonomik, konkrétně EU a USA, se rovněž snížil.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.