Evropa využívá ropu méně

Dovoz ropy do EU27 se v roce 2022 nedostal na předcovidovou úroveň.

V letech 2015 až 2019 bylo do zemí EU27 dováženo ročně více než 500 mil. tun ropy. Nejvyšší hodnoty, 524 mil. tun, dosáhl dovoz v roce 2017. V letech 2020 a 2021 došlo k výraznému poklesu. V roce 2020 se dovezlo 440 mil. tun ropy, což bylo o 13,3 % méně než v roce 2019, a v roce 2021 činil dovoz 446 mil. tun, tedy o 12 % méně než v roce 2019.

Loni doputovalo do zemí Evropské unie 479 mil. tun ropy a proti roku 2021 se jedná o nárůst o 7,3 %.

Největším dovozcem ropy je Německo

Mezi zeměmi EU je v dovozech ropy s téměř 20procentním podílem na prvním místě Německo, které v roce 2022 dovezlo 88,2 mil. tun, tedy nejvíce za posledních pět let. Proti předchozímu roku to znamená nárůst o 8,5 %. Zároveň se jedná o první zvýšení po šesti letech. Od roku 2015 totiž dovoz ropy do Německa postupně klesal z hodnoty 91,2 mil. tun až na 81,3 mil. tun v roce 2021.

Dalšími významnými dovozci ropy v roce 2022 byly Španělsko (63,6 mil. tun, 13,3 % z celkových dovozů do EU27), Itálie (62,4 mil. tun, 13,0 %), Nizozemsko (53,2 mil. tun, 11,1 %) a Francie (40,8 mil. tun, 8,5 %). Spolu s Německem tak představují 64,3 % celkového dovozu.

Zajímavý je vývoj dovozů do Francie, která se mezi lety 2015 až 2018 držela na 4. místě před Nizozemskem. V té době činily dovozy do této země více než 52,5 mil. tun ropy ročně, avšak od roku 2019 došlo k výraznému poklesu až na 33,8 mil. tun v roce 2021. Ani rok 2022 se 40,8 mil. tun neznamenal výrazný obrat nastaveného trendu. Naproti tomu Nizozemsko udrželo dovozy ropy téměř nezměněné (s mírným poklesem v roce 2020) a od roku 2018 zaujímá 4. příčku dovozového žebříčku.

Dalších pět zemí vykazuje podíl na celkovém dovozu ropy do EU27 mezi 2 a 6 %. Jedná se o Belgii, Polsko, Řecko, Švédsko a Portugalsko. Jedenáct zemí se na celkových dovozech podílí méně než 2 %. Česká republika s podílem 1,5 % zaujímá až 14. pozici. Posledních šest zemí – Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta a Slovinsko – ropu vůbec nedováží. Tyto země jsou zcela závislé na dovozu ropných produktů.

Propad se netýkal všech

Ze zemí, které dovážejí více než 10 mil. tun ropy, došlo v covidových letech k největšímu propadu proti roku 2019 u Francie. V roce 2020 tam byly dovozy nižší o 31,6 %, v roce 2021 o 30 %. Následovaly Belgie (20,7 %, resp. 16,8 %), Itálie (20,2 %, resp. 10,2 %) a Španělsko (17,3 %, resp. 15,3 %). V případě České republiky se objem dovozu v roce 2020 proti předchozímu roku snížil o více než 1,5 mil. tun, tedy o 20,2 %. V roce 2021 jsme proti roku 2019 vykázali snížení 0,9 mil. tun (11,6 %).

Klesající trend z let 2020 a 2021 se ve většině zemí EU27 v loňském roce otočil. Velkou výjimkou je ovšem Rakousko, které loni proti roku 2019 zaznamenalo propad z 8,6 mil. tun na 5,1 mil. tun, tedy o 40,2 %. Pokles dovozů v době pandemie se však netýkal všech zemí EU27. Nárůsty v letech 2020 a 2021 oproti roku 2019 zaznamenaly Švédsko (9,2 % resp. 5,6 %), Slovensko (10 %, resp, 6,3 %) a Irsko (19,6 %, resp. 17,5 %).

Produkce ropy v EU loni klesla

Produkce ropy v rámci Evropské unie byla v roce 2022 na úrovni 16,2 mil. tun, což znamená pokles proti roku 2021 o 9,5 %.

Nejvyšší podíl na produkci ropy v roce 2022 měly Itálie (27,3 %), Dánsko (19,7 %), Rumunsko (18,6 %) a Německo (10,4 %). Další dvě země, Maďarsko a Polsko, se podílely každá zhruba 5 %. Za nimi následovaly Francie, Chorvatsko a Rakousko s podílem přibližně 3 %. Nizozemsko vykázalo podíl 2,4 %, Česko 0,5 % a Litva 0,2 %. Ostatních 15 zemí EU27 v roce 2022 ropu neprodukovalo.

Za zmínku stojí situace Řecka, které až do roku 2020 produkovalo ročně mezi 100 až 200 tis. tunami ropy. V roce 2021 však došlo k útlumu, a od října 2021 již tato země žádnou produkci ropy nevykazuje. Podle zpráv z průzkumů však Řecko má s velkou pravděpodobností značné zásoby ropy v oblasti Jónského, Lybijského a Egejského moře a v západní části pevninského Řecka a Peloponésu. V současné době řecká vláda vyhlašuje tendry na průzkum a těžbu vybraných lokalit.

Zdroj: Jiří Trojáček, „Evropa využívá ropu méně“ (19.06.2023, Statistika a my, Český statistický úřad)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.