Bidenova strategie pro Čínu nefunguje

Dodavatelské řetězce jsou stále zamotanější a nepřehlednější.

Prezident Joe Biden podepsal 9. srpna exekutivní příkaz o řešení investic Spojených států do některých technologií a produktů (polovodiče a mikroelektronika, kvantové informační technologie a umělá inteligence) pro národní bezpečnost v zemích, které vzbuzují obavy – má se jednat o Čínskou lidovou republiku, včetně zvláštní administrativní oblasti Hongkong a zvláštní administrativní oblasti Macao.

Použití těchto omezení ze strany nejsilnějšího zastánce kapitalismu na světě je nejnovějším projevem hlubokého posunu v americké hospodářské politice, která se potýká s vzestupem stále asertivnějšího a hrozivějšího soupeře, upozornil The Economist.

Amerika po desetiletí jásala nad globalizací obchodu a kapitálu, která přinesla obrovské výhody v podobě vyšší efektivity a nižších nákladů pro spotřebitele. V nebezpečném světě však samotná efektivita již nestačí. V Americe i na celém Západě vystupují v souvislosti s vzestupem Číny do popředí jiné cíle. Úředníci chtějí pochopitelně chránit národní bezpečnost tím, že omezí přístup Číny k nejmodernějším technologiím, které by mohly posílit její vojenskou sílu, a vybudovat alternativní dodavatelské řetězce.

Výsledkem je řada cel, přezkumů investic a kontrol vývozu zaměřených proti Číně, nejprve za předchozího prezidenta Donalda Trumpa a nyní za Bidena. Janet Yellenová, americká ministryně financí, přijela do Dillí a Hanoje, aby propagovala výhody „přátelské podpory“ a signalizovala šéfům firem, že odklon od Číny by byl rozumný. Ačkoli by takováto opatření „zbavení se rizika“ snížila efektivitu, podle jejich názoru by se tím omezily škody, které by vznikly, kdyby se Čína držela citlivých výrobků. A dodatečné náklady by se vyplatily, protože Amerika by byla bezpečnější.

Důsledky tohoto nového myšlení jsou nyní zřejmé. Bohužel nepřináší ani odolnost, ani bezpečnost. Dodavatelské řetězce se staly zamotanějšími a nepřehlednějšími, protože se přizpůsobily novým pravidlům. Dominantní postavení Číny se však nezmenšilo. V nejkřiklavějších případech je čínské zboží jednoduše přebaleno a posláno přes třetí země do Ameriky.

Volné trhy se prostě přizpůsobují, aby našly nejlevnější způsob, jak dodávat zboží spotřebitelům. A v mnoha případech zůstává Čína se svou rozsáhlou pracovní silou a efektivní logistikou nejlevnějším dodavatelem. Nová americká pravidla mají moc přesměrovat vlastní obchod s Čínou. Nemohou však zbavit celý dodavatelský řetězec čínského vlivu.

Velká část oddělování (decoupling) je tedy falešná. Z pohledu Bidena je ještě horší, že jeho přístup zároveň prohlubuje ekonomické vazby mezi Čínou a dalšími exportními zeměmi. Tímto způsobem zvráceně staví jejich zájmy proti zájmům Ameriky.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.