Rostoucí počet starších Australanů čelí chmurné budoucnosti

Nejistota bydlení prohlubuje rozdíl mezi bydlením, které starší lidé mají, a bydlením, které potřebují k tomu, aby mohli ve stáří žít bezpečně a důstojně.

Střet stárnoucí populace a bytové krize způsobil, že stále více starších lidí v Austrálii trpí nejistotou bydlení a bezdomovectvím. Náš zveřejněný výzkum zkoumá, jak se rozsah těchto problémů mezi staršími lidmi za posledních deset let zvýšil, uvedl kolektiv autorek pro The Conversation.

Naše zpráva „Stárnutí v krizi bydlení“ (Ageing in a Housing Crisis) ukazuje, že bezpečné a cenově dostupné bydlení je pro starší lidi stále nedostupnější. Tato rostoucí nejistota v oblasti bydlení se týká celého systému. Postihuje statisíce lidí ve všech formách bydlení, včetně majitelů domů a nájemníků.

Federální vláda minulý měsíc vydala první australský národní rámec pro blahobyt Measuring What Matters. Uznává „finanční zabezpečení a přístup k bydlení“ jako zásadní pro bezpečnou, inkluzivní a spravedlivou společnost. Je však třeba přijmout naléhavá politická opatření k přetvoření australského systému bydlení tak, aby všichni starší lidé měli bezpečné a dostupné bydlení.

Starší lidé jsou stále více ohroženi

Analyzovali jsme nejnovější údaje Australského statistického úřadu (ABS) ze sčítání liduodhady bezdomovectví. V roce 2021 žilo více starších lidí v okrajových obydlích – podle definice ABS zahrnujících stísněné (méně závažné) obydlí, improvizované příbytky a karavany – a více jich bylo bez domova než o deset let dříve.

Zvýšil se také podíl starších osob v soukromém nájemním bydlení. To znamená, že více starších lidí je vystaveno nejistotě pronájmu a rostoucímu nájemnému. Z naší práce vyplývá, že mají problémy s dostupností soukromého nájemního bydlení.

Nejhůře jsou postiženy domácnosti s nejnižšími příjmy. Soukromý nájemní trh jim nedokáže nabídnout bydlení, které by si mohly dovolit. Nedostatek dotovaného sociálního bydlení je obrovský.

Nejvíce ohroženi jsou starší lidé, kteří pobírají státní dávky a příspěvky, protože jejich příjmy nestačí nákladům na bydlení.

V letech 2019-20 žilo pouze 19 % starších lidí s velmi nízkými příjmy (20 % nejnižších příjmů domácností) v domácnostech, jejichž nájemné bylo dostupné. To znamená, že čtyři z pěti vynakládali na nájemné více než 30 % svých příjmů (kritérium dostupnosti pro domácnosti s nízkými příjmy). Dva z pěti platili značně nedostupné nájemné – více než 50 % svého příjmu.

Pro starší lidi, kteří nevlastní své bydlení, představují rostoucí ceny bydlení spíše finanční riziko než nečekaný zisk. Zároveň má stále více starších lidí hypotéky. To zvyšuje jejich riziko nejistoty bydlení nebo finančního stresu v důchodu.

Stárnutí zvyšuje dopady nedostupného bydlení

Rostoucí náklady na bydlení, klesající míra vlastnického bydlení, hypoteční dluhy přenášené do důchodu, nejisté soukromé nájemní bydlení a zhoršující se nedostatek sociálního bydlení jsou znaky systémové nejistoty v oblasti bydlení.

Nejisté nebo okrajové bydlení se týká všech generací. U starších lidí se však rizika zhoršují v důsledku omezené schopnosti vydělávat, zvyšující se křehkosti, nemoci a/nebo pečovatelských povinností, rostoucí potřeby podpory v domácnosti a diskriminace na základě věku. Tyto faktory ještě více ztěžují pokrytí rostoucích nákladů na bydlení.

Nejistota bydlení prohlubuje rozdíl mezi bydlením, které starší lidé mají, a bydlením, které potřebují k tomu, aby mohli ve stáří žít bezpečně a důstojně.

Celosystémová rizika vyžadují celosystémová opatření

Rostoucí nejistota bydlení starších lidí je důsledkem celospolečenských problémů. To znamená, že je zapotřebí systémových řešení:

  • přiměřená nabídka sociálního bydlení, která by odrážela populační růst a zajistila jeho dostupnost pro starší lidi ve všech státech a teritoriích, mimo jiné zvýšením počtu možností pro starší lidi a snížením věku, od kterého se žadatelé o sociální bydlení upřednostňují, na 45-55 let.
  • přísnější vnitrostátní předpisy o nájmu, které upřednostňují domovy před ziskem.
  • specializované služby pro marginalizované osoby a osoby bez domova, které jsou dobře navrženy s ohledem na starší osoby, které se setkaly s nejistotou bydlení a podpůrnými systémy, a pro ně.
  • podpora lidí, aby mohli zůstat ve svých vlastních domovech, a to ve všech typech bydlení.

Reakce a modely pomoci musí zohledňovat genderovou diverzitu, příjmové rozdíly, kulturní potřeby domorodců a/nebo obyvatel Ostrovů Torresova průlivu, jakož i kulturní a jazykové rozdíly ostatních starších lidí. Je třeba brát v úvahu zdravotní postižení, pečovatelské povinnosti, prožitá traumata a jedinečné způsoby bydlení a zkušenosti jednotlivců.

Starší lidé se musí podílet na změně systému bydlení. Albaneseho vláda připravuje Národní plán bydlení a bezdomovectví (National Housing and Homelessness Plan). Je nezbytné, aby tento plán spolu s prováděcími plány států, území a místních samospráv zohlednil hlasy, zkušenosti, obavy a aspirace starších lidí.

Reforma bydlení je výhodná pro všechny

Starší lidé jsou pouze jednou částí populace, která se potýká s nejistotou bydlení a bezdomovectvím. Komplexní národní plán bydlení musí reagovat na potřeby všech generací. Řešení bydlení pro starší lidi nesmí jít na úkor potřeb ostatních generací nebo jim konkurovat.

Nejistota bydlení a bezdomovectví v dětství, mladším věku a rané dospělosti vyžadují smysluplná a naléhavá řešení v oblasti bydlení. Zajištění celoživotního přístupu k bezpečnému bydlení pro všechny lidi pomůže zvrátit narůstající problémy uvedené v naší zprávě. V opačném případě čeká Austrálii budoucnost, kdy se stále více starších lidí bude potýkat s nedostatečným a cenově nedostupným bydlením.

Národní reforma, která se zaměří na generační potřeby, může přinést systém bydlení, který poskytne dostupné bydlení pro všechny. To zajistí, že si každý bude moci udržet vazby na komunitu, což pro starší lidi znamená možnost stárnout v bezpečných a cenově dostupných domech.

Zdroj: Emma Power, Amity James, Francesca Perugia, Margaret Reynolds, Piret Veeroja, Wendy Stone; „Ageing in a housing crisis: growing numbers of older Australians are facing a bleak future“ (The Conversation, 10.08.2023)

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.