Summit EU-USA: Co přineslo setkání představitelů EU s Bidenem?

Americký prezident Joe Biden hostil v pátek 20. října v Bílém domě představitele EU v době, kdy se v Gaze a na Ukrajině odehrávají konflikty.

Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, kteří zastupují EU, se ve Washingtonu setkali s prezidentem USA Joem Bidenem na summitu EU-USA.

Úvodem společného prohlášení představitelé „odsoudili Hamás a jeho brutální teroristické útoky na území Izraele“. Podle nich je také „nezbytné zabránit eskalaci v regionu“ a za „životaschopnou cestu k trvalému míru“ pokládají „dvoustátní řešení“. Dále se diskutovalo o Africe, o Číně, partnerství v Indopacifiku a posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany.

Pokud jde o partnerství s rozvíjejícími se ekonomikami a rozvojovými zeměmi, tak „Spojené státy a Evropská unie se zavázaly urychlit pokrok při plnění cílů udržitelného rozvoje a mobilizovat další finanční prostředky na rozvoj“. Za tímto účelem mají být prosazovány „reformy pro lepší, větší a efektivnější mnohostranné rozvojové banky, které budou řešit globální výzvy a hlavní rozvojové potřeby zemí. To zahrnuje provádění zásadních finančních reforem a revizi architektury financování v oblasti klimatu, aby byla účinnější a efektivnější.“ Mobilizován by měl být také soukromý kapitál.

Navýšení spolupráce mezi USA a EU

Další část prohlášení je zaměřena na posílení hospodářské spolupráce mezi USA a EU. Má se jednat o budování udržitelných a odolných ekonomik budoucnosti, rozšiřování technologické spolupráce a výměn, podporu obchodu založeného na pravidlech a boj proti nekalé soutěži, posílení ekonomické odolnosti a ekonomické bezpečnosti.

Klíčovým fórem pro spolupráci v oblasti obchodu a technologií má být Rada USA-EU pro obchod a technologie (TTC – Trade and Technology Council).

„Spojené státy a Evropská unie jsou odhodlány posílit transatlantický trh, aby podpořily důstojná pracovní místa a hospodářské příležitosti s důrazem na vzájemně prospěšnou odolnost a udržitelnost našich dodavatelských řetězců. Budeme prosazovat provádění Transatlantické iniciativy pro udržitelný obchod se zaměřením na usnadnění vzájemně výhodného obchodu přes Atlantik s výrobky a technologiemi, které podporují přechod na klimaticky neutrální ekonomiku,“ uvádí se v textu.

Dále se dočteme: „Spojené státy a Evropská unie zintenzivňují společné úsilí o podporu otevřeného, svobodného, globálního, interoperabilního, spolehlivého, bezpečného, inovativního a konkurenceschopného digitálního ekosystému. Spolupracujeme na zvládání rizik a využívání přínosů umělé inteligence, přičemž spolupracujeme s našimi partnery v rámci skupiny G7, OECD a dalších mnohostranných fór. Potvrzujeme, že pokračujeme v práci prostřednictvím společného plánu TTC pro důvěryhodnou umělou inteligenci a řízení rizik, který má dále usměrňovat vývoj nástrojů, metodik a přístupů k řízení rizik umělé inteligence a důvěryhodné umělé inteligence. Potvrzujeme náš společný záměr schválit v nejbližší době v rámci hirošimského procesu G7 kodex chování pro organizace vyvíjející pokročilé systémy umělé inteligence (AI). Potvrzujeme náš závazek využívat AI pro veřejné blaho, zejména v oblastech zemědělství, předpovídání extrémního počasí, řízení a reakce na mimořádné události, optimalizace elektrických sítí a zdravotnického a lékařského výzkumu. Jakmile se objeví nové a pokročilejší systémy umělé inteligence, plánujeme navázat na práci vykonanou na podporu odpovědné umělé inteligence a spolupracovat s průmyslem, občanskou společností, akademickou obcí a dalšími zúčastněnými stranami s cílem umožnit důvěryhodný vývoj a zavádění těchto technologií a prosazovat naši společnou vizi odpovědných inovací v souladu s našimi společnými demokratickými hodnotami. Uznáváme význam rozšíření výzkumné spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy v oblasti kritických a nově vznikajících technologií, jako je umělá inteligence, kvantová technologie, obnovitelné zdroje energie a další klíčové oblasti, mimo jiné umožněním transatlantického financování výzkumných aktivit, které umožní vedoucí postavení výzkumných pracovníků z USA i EU, a zároveň zohlední reciprocitu v přístupu k příslušným výzkumným programům USA a EU a zajistí symetrii při správě duševního vlastnictví. Zavazujeme se, že budeme spolupracovat na dokončení dohody o bodech týkajících se kvantových technologií pro nadcházející zasedání TTC.“

Podle sdělení bylo také dosaženo „pokroku na cestě k cílené dohodě o kritických nerostných surovinách za účelem rozšíření přístupu k udržitelným, bezpečným a diverzifikovaným dodavatelským řetězcům kritických nerostných surovin a baterií s vysokým standardem a umožnění započítávání těchto nerostných surovin vytěžených nebo zpracovaných v Evropské unii do požadavků na čistá vozidla v rámci daňové úlevy pro čistá vozidla podle oddílu 30D zákona o snižování inflace“.

Další podrobnosti najdete zde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.