Jaké jsou důsledky války mezi Izraelem a Hamásem pro trhy s plynem?

Širší konflikt by zvýšil obavy o bezpečnost infrastruktury spojující severoafrické dodavatele plynu s Evropou, což by zvýšilo nejistotu a volatilitu na již tak napjatém trhu.

Válka mezi Izraelem a Hamásem již zasáhla dodávky plynu, zejména v Izraeli, upozornil think tank Bruegel. Po útocích Hamásu nařídilo 9. října izraelské ministerstvo energetiky společnosti Chevron, provozovateli plošiny Tamar 25 km severozápadně od Gazy, která pokrývala především domácí potřeby, dočasně zastavit těžbu. Dne 10. října izraelská vláda rovněž nařídila společnosti Chevron, aby dočasně zastavila toky přes nejdůležitější plynovod spojující Izrael a Egypt, plynovod East Mediterranean Gas (EMG).

Izraelské ministerstvo energetiky dále uvedlo, že by izraelské elektrárenské společnosti měly hledat alternativní zdroje paliv pro pokrytí svých potřeb. Podíl plynu v energetickém mixu země činí přibližně 40 %, zatímco v roce 2000 byl nulový. K tomuto rychlému nárůstu přispělo odvětví výroby elektřiny, kterému dříve dominovalo uhlí; plyn nyní zajišťuje 70 % izraelské elektřiny.

Dopad současné situace na domácí, regionální a mezinárodní bilanci plynu bude v konečném důsledku záviset na délce jejího trvání. Pokud by se odstávka plynovodů Tamar a EMG protáhla, snížily by se dlouhodoběji nejen dodávky do Izraele, ale také vývoz do Egypta. To by podkopalo schopnost Egypta uspokojovat rostoucí domácí potřeby plynu a zasáhlo by i jeho vývoz LNG do Turecka a několika zemí Evropské unie.

Celý článek najdete zde v angličtině.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.