Hlavy afrických států se sešly na summitu Světové banky

Hlavy afrických států se sešly v Nairobi na summitu Mezinárodní rozvojové asociace. Zaměřily se na příznivé podmínky poskytování úvěrů a strategie na podporu udržitelného rozvoje na kontinentu.

Posláním Mezinárodní rozvojové asociace (IDA), která byla založena v roce 1960 jako součást Světové banky a sídlí ve Washingtonu, je bojovat proti chudobě poskytováním grantů a nízkoúročených půjček na podporu programů, které podporují hospodářský růst, snižují nerovnosti a zvyšují životní úroveň obyvatel rozvojových zemí. Vzhledem k tomu, že IDA jen v předchozím roce vyplatila africkým zemím částku 18 miliard dolarů, je mezi africkými představiteli zřejmé, že si uvědomují klíčovou roli, kterou tato organizace hraje při podpoře rozvoje na celém kontinentu. V současné době IDA realizuje projekty v 75 zemích, z nichž 39 se nachází v afrických státech. Organizace má za úkol řešit různorodé rozvojové potřeby na celém kontinentu. Summit v Nairobi pak slouží africkým představitelům jako platforma pro diskusi o strategiích, jak maximalizovat dopad finančních prostředků IDA a zajistit jejich efektivní využití k podpoře udržitelného hospodářského růstu, snižování chudoby a zlepšování života milionů lidí v celé Africe.

Dirk Reinermann, ředitel IDA pro mobilizaci zdrojů, zdůraznil závazek organizace rozšířit své úsilí o vyplácení zdrojů. Při pohledu do budoucnosti IDA vyjádřil Reinermann přání dosáhnout ještě větších ambicí a využít obrovské příležitosti, které se v Africe i mimo ni vyskytují. Keňský prezident William Ruto pak během summitu vyzdvihl význam rychlého a rozhodného jednání IDA během krizí a zdůraznil její odlišný přístup ve srovnání s jinými zdroji financování. Ruto ocenil programy IDA zaměřené na poptávku a zvýhodněné půjčky, které nabízejí dlužnickým zemím možnost realizovat dlouhodobé rozvojové strategie přizpůsobené jejich specifickým potřebám. Prezident Skupiny Světové banky Ajay Banga se k těmto názorům připojil a zdůraznil potřebu neochvějné celosvětové podpory směřování Afriky k prosperující a progresivní budoucnosti. „Spojuje nás společná vize budoucnosti Afriky – kontinentu bohatého na rozmanitost, kulturu a potenciál díky mladým lidem a přírodním zdrojům,“ myslí si Banga. „To jsou ingredience, které mohou pohánět naši budoucnost. Mezinárodní rozvojová asociace je vytrvalým partnerem na cestě rozvoje Afriky a tento summit symbolizuje náš společný závazek urychlit pokrok. K tomu bude zapotřebí více práce IDA, více práce skupiny Světové banky, více práce vlád a více práce soukromého sektoru.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.