Komentář AK ČR k jednání s ministry zemědělství a financí 4. 6.

Komentář prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala po jednání zemědělských nevládních organizací s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem zemědělství Markem Výborným 4. června 2024.

Za zemědělce se kromě Agrární komory ČR jednání zúčastnily Zemědělský svaz České republiky, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Společnost mladých agrárníků České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje.

„Dnešní jednání Agrární komory České republiky a dalších zemědělských nevládních organizací s ministrem financí a ministrem zemědělství považuji za konstruktivní. Nyní konečně řešíme, jak prakticky pomoci zemědělcům a jak to udělat v co nejkratším čase. Jedině tak se podaří udržet produkci zemědělských komodit na výrobu kvalitních potravin tady v České republice. Stále trváme na posunu v rámci pěti priorit, na nichž se shodly hlavní zemědělské nevládní organizace a byly předloženy vládě. V některých oblastech určitý posun nastal, v jiných jsme měli větší očekávání. Hlavním tématem jednání bylo zejména urychlení stávajících finančních toků a zlepšení cash flow zemědělců v roce 2024 a v roce 2025 a dále odbourávání regulací a administrativních překážek u zemědělských podnikatelů. Požádali jsme oba ministry, aby se na jednání Rady Evropské unie zasadili především o aktivaci krizové rezervy EU a okamžité uvolnění peněz pro zemědělce. Také my si přejeme zůstat u jednacího stolu než protestovat v ulicích. Bohužel čas běží a musíme vidět, že vláda podniká praktické kroky na pomoc zemědělcům. Pokud je neuvidíme, jsme připraveni okamžitě zorganizovat protestní akce ve spolupráci s dalšími zemědělskými nevládními organizacemi, kterými jsou Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků ČR, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje. Zatím jsme slyšeli mnoho slibů a očekáváme jejich potvrzení v písemné podobě, abychom je mohli předložit našim členům. Další jednání mezi zemědělci a vládou by se mělo uskutečnit za měsíc,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

 

Zdroj: Agrární komora České republiky

https://www.akcr.cz/txt/komentar-ak-cr-k-jednani-s-ministry-zemedelstvi-a-financi-4-6

Licence: CC BY-SA 3.0 CZ

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.