Evropská komise vidí jednu minimální mzdu v EU jako „nezodpovědnou“ a „nerealistickou“

Zavedení lucemburské minimální mzdy v Bulharsku by podle eurokomisaře pro pracovní místa a sociální práva zničilo bulharskou ekonomiku.

Eurokomisař Nicolas Schmit ve středu řekl, že v případě, že by Bulharsko, země s nejnižšími platy v EU, zavedlo stejné platy, jaké jsou ve Schmitově rodném Lucembursku, druhý den tu „nebude bulharská ekonomika“.

Schmit má na starosti pracovní místa a sociální práva a jeho slova padla v souvislosti s představením nové evropské směrnice, jejímž cílem je zajistit všem pracovníkům v EU adekvátní minimální mzdu, která by jim umožnila slušný život kdekoliv pracují.

Minimální mzda v Bulharsku je 312 eur, v Lucembursku 2071 eur. Schmit ve svém projevu přiznal, že obranu vnitřního trhu komplikuje značná mezera mezi mzdami.

Komise proto hovoří o vzestupné konvergenci, aniž by její text představil konkrétní recept, jak takové konvergence dosáhnout – kromě toho, že mluví o „podpoře sociálního dialogu a kolektivního vyjednávaní o mzdách“.

Podle eurokomisaře je taková konvergence otázkou jedné generace a záleží na tom, na jaké základně je postavena ekonomika země. „Pokud ji postavíte jen na nízkých mzdách, pak se bude mezera snižovat jen velmi pomalu. Ale to není plán Komise“. Schmit odkázal na Plán obnovy a na jednotlivá doporučení Komise pro členské země, které zdůrazňují, že by se měly orientovat na zelenou ekonomiku a digitalizaci spolu se vzděláním a lidským kapitálem.

Evropská komise neplánuje zavedení jednotné minimální mzdy po celé EU. Schmit řekl: „To by zničilo ekonomiku, kdyby Bulharsko přijalo lucemburskou mzdu. Zítra by tu nebyla bulharská ekonomika“. To, co Evropská komise chce je podle eurokomisaře „lepší konvergence, snížení mezer, zlepšení mezd, vytvoření pozitivní dynamiky kolem minimálních mezd a kolem mezd vůbec.“ Jedna evropská minimální mzda je podle Schmita neodpovědná a nerealistická.

Eurokomisař dále odmítl, že by cílem nebo smyslem návrhu Evropské komise bylo oslabení kolektivního vyjednávání, což představuje jednu z námitek severských členských zemí.

Návrh Evropské komise obsahuje šest politických opatření pro všech 27 členských států a další čtyři pro 21 vlád se zákonnou minimální mzdou. V této skupině jsou platy nižší. Cílem je zajistit transparentnost při stanovování mezd, zapojení sociálních partnerů a vývoj mezd v souladu s produktivitou práce. Nová směrnice požaduje, aby členské státy používaly ukazatele k měření přiměřenosti minimálních mezd. Komise poukazuje na to, že 60 % hrubé mediánové mzdy a 50 % hrubé průměrné mzdy může pomoci při posuzování přiměřenosti minimální mzdy ve vztahu k hrubé výši mezd. Nicméně exekutiva EU tyto ukazatele neukládá členským zemím jako cíle.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.