Jaderná energie je pro Finsko důležitá

Evropská komise na podzim rozhodne, které zdroje energie budou považovány za klimaticky udržitelné. Jaderná energie nebyla totiž do návrhu Komise na jaře zahrnuta.

Vysoké ceny energií vyvolávají v Evropě emoce. V této souvislosti je velkou otázkou, jak přejít od fosilní energie k elektřině, aby se snížily emise CO2, aniž by tento přechod byl pro spotřebitele a podniky příliš nákladný. V současné době se přibližně polovina evropské elektřiny bez emisí CO2 vyrábí z jaderné energie.

Existuje riziko, že pokud bude jaderná energie z kritérií udržitelného financování v EU vyloučena, bude výsledkem ještě vyšší poptávka po ostatních zdrojích energie. To by zase znamenalo další tlak na růst cen energií. Mnozí politici EU, s nimiž finský web Iltalehti hovořil, otevřeně říkají, že některé země EU, evropští politici a také úředníci Komise mají „ideologické“ tendence ztížit Finsku využívání jaderné energie, která je pro Finsko důležitá, a ztížit nové investice.

V létě 2020 se EU rozhodla zavést systém hodnocení udržitelných investic. Tato taxonomická úprava neboli „ekologická klasifikace“ vytváří společná kritéria pro to, jaké typy investic lze považovat za udržitelné. Účelem klasifikace je nasměrovat kapitál do společností a zdrojů energie, které jsou definovány jako udržitelné. Má také přímý dopad na náklady na financování podniků v různých odvětvích, čímž jsou odvětví se zelenou značkou zvýhodněna. Kromě investorů a podniků ovlivňuje taxonomie také výdaje EU a jejích členských států.

„Ačkoli původní myšlenkou taxonomie bylo mít co nejvědečtější základ pro udržitelnou klasifikaci, stala se silně zpolitizovanou,“ říká finský europoslanec Eero Heinäluoma. Mnoho zemí pobouřilo, když Komise loni v dubnu vyřadila plyn a jadernou energii z klasifikace udržitelných forem výroby elektřiny, přestože by nahradily používání špinavějšího uhlí a ropy.

V seznamu Komise získala nejvyšší hodnocení udržitelnosti solární a větrná energie. Na druhou stranu výroba vodní energie a bioenergie musí splňovat určitá kritéria, aby jí byla udělena ekoznačka. Vyloučení jaderné energie a zemního plynu z taxonomie bylo považováno za taktiku, jak dosáhnout přijetí základních právních předpisů o ekologickém hodnocení.

Budoucí energetické směrnice EU mají pro Finsko velký význam, protože velká část jeho výroby elektřiny je závislá na jaderné energii – v současné době je to třetina. Dokončení jaderné elektrárny může trvat desítky let, proto je důležité, aby společnosti věděly, jaký druh financování mohou na projekt získat. Finsko se zasazuje o zařazení jaderné energie do klasifikace spolu s těmi členskými státy, jejichž výroba energie závisí na jaderné energii nebo které plánují investice do elektráren.

***

Energetika Evropské unie v datech

Energetika je jedním z pilířů růstu, konkurenceschopnosti a rozvoje moderních ekonomik. Publikace EU energy in figures  (2021) přináší přehled nejdůležitějších ročních statistik týkajících se energetiky za Evropskou unii jako celek a za jednotlivé členské státy. Údaje obsažené v této kapesní příručce pocházejí z několika zdrojů: Eurostatu a dalších útvarů Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí a Mezinárodní energetické agentury.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.