Španělský veřejný dluh dosáhl nového rekordu 122 % HDP

Veřejný dluh Španělska, který je jedním z nejvyšších v Evropě, vzrostl v roce 2020 o téměř 10 % v důsledku opatření přijatých v reakci na pandemii –  to přineslo prudký nárůst veřejných výdajů.

Deficit se oproti loňskému září zvýšil o 124 miliard, tedy o 9,5 %. Panel španělského ekonomického výhledu Funcasočekává v letošním roce deficit veřejných financí ve výši 7,9 % HDP.

Poslední čtvrtletí bude ve Španělsku ve znamení rostoucí inflace a pokračujících potíží s nabídkou. V říjnu se celková míra inflace zvýšila na 5,4 %, což bylo způsobeno třemi faktory: růstem cen energetických produktů (elektřiny, plynu a pohonných hmot), návratem cen některých služeb, které v loňském roce v důsledku krize prudce poklesly (zahraniční zájezdy, hotely), na úroveň před pandemií a určitým promítnutím vyšších výrobních nákladů a nedostatku komponentů do některých potravin a spotřebního zboží, uvedla platforma Funcas ve výhledu na listopad.

Nárůst zadlužení v září byl způsoben nárůstem zadlužení ústřední vlády, zatímco ostatní subjekty – autonomní společenství, místní korporace a sociální zabezpečení – své zadlužení snížily nebo udržely na podobné úrovni jako v minulém měsíci.

Vývoj veřejného zadlužení ve Španělsku v období 2010-2020 v milionech eur. Zdroj: Statista.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.