Inflace: jak se zvýší mzdy ve Francii v letech 2022 a 2023?

Francouzské společnosti plánují alespoň částečně pokrýt trápení zaměstnanců s inflací. Mnohé z nich dávají do svých rozpočtů výhled na zvyšování mezd.

Rozsáhlý průzkum plánů francouzských společností na navyšování mezd udělala ve své nejnovější anketě přední globální poradenská a makléřská společností WTW. Podle průzkumu se navýšení mezd ve Francii očekává v roce 2022 o 3,1 % a v roce 2023 o 3,3 %. Představitelé Francie tlačí v kontextu prudce se zvyšující inflace na společnosti, aby přehodnotily své politiky odměňování, jsou vyzývány ke zvyšování odměn svým zaměstnancům. Již 35 % firem proklamuje, že upravily nebo plánují upravit své rozpočty směrem ke každoročnímu zvyšování platů.

Šetřením bylo zjištěno, že 34 % francouzských společností chce klást větší důraz na nefinanční prvky kompenzace ekonomických problémů země a 30 % má v úmyslu poskytnout dodatečné rozpočty na navýšení platů podle aktuální potřeby. Dále čtvrtina společností (23 %) plánuje zvýšit mzdy určitých skupin zaměstnanců. Kterých skupin se toto týká? Jde zejména o pracovníky s vysokým rizikem si svou pozici udržet, ty s jedinečnými dovednostmi a též zaměstnance nejvíce výkonné a úspěšné. 6 z 10 organizací také uvedlo, že se chce zaměřit na nejhůře placené lidi. 21 % firem rovněž plánuje úpravu platových tabulek. 9 % zaměstnavatelů dokonce zvažuje uskutečnit i druhé kolo zvyšování platů.

„Aby společnosti kompenzovaly pokles kupní síly, budou klást o něco větší důraz na kolektivní zvýšení mezd, ale také na další kolektivní opatření, jako jsou bonusy“, zdůrazňuje Khalil Ait-Moouloud, ředitel průzkumu odměňování ve WTW. Zvýšení mezd by tak v roce 2022 činilo v průměru 3,1 %, (v roce 2021 šlo o 2,3%), podle WTW jde o „výrazně vysoký rozpočet ve srovnání s praxí posledních deseti let, který by měl společnostem umožnit zůstat konkurenceschopné s cílem přilákat a udržet nejlepší talenty, ale také kompenzovat relativní ztrátu kupní síly zaměstnanců“. Nejvíce by mělo být přidáno manažerům (+3,1 % v roce 2022, +3,3 % v roce 2023) o málo méně pak technikům, provozním zaměstnancům a dělníkům.

Inflace ve Francii se v roce 2022 očekává na úrovni 5,5 %, pro rok 2023 by měla být ještě vyšší. V okolních vyspělých zemích, které jsou inflací postiženy ještě mnohem více než Francie, se pro rok 2023 očekává i o něco vyšší růst mezd. Společnosti v 15 největších ekonomikách světa předpovídají v roce 2022 průměrný nárůst o 4,9 % stejnou předpověď mají i pro rok 2023. V obou případech jde o 0,9 bodu více než v roce 2021. Konkrétně se očekává, že růst průměrné reálné mzdy v roce 2022 dosáhne 4 % ve Spojeném království, 3,8 % v Německu a 3,6 % ve Španělsku. Spojené státy předpovídají průměrný nárůst o 4 % v letošním roce a poté o 4,1 % v roce 2023. Průzkum WTW byl proveden v červenci 2022 a bylo obdrženo 22 400 odpovědí od společností ze 133 zemí. Ve Francii odpovědělo 358 společností.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.