Blízký východ se chce zaměřit na lokalizaci v odvětví high-tech, aby posílil odolnost a hospodářský růst

V nedávné době Saúdská Arábie zahájila ambiciózní programy a megaprojekty, které by mohly dále urychlit program technologické a digitální lokalizace.

Po mnoho desetiletí se výroba na Blízkém východě neúměrně soustředila na petrochemický průmysl. Tento průmysl se podílí na HDP 24 % v Saúdské Arábii a 16 % ve Spojených arabských emirátech (SAE), zatímco v USA a Číně je to méně než 1 procento. Kromě lehké zpracovatelské činnosti – například oděvů a zpracovaných potravin – země Blízkého východu prakticky všechny své průmyslové výrobky dovážejí, uvádí analýza Strategy& (PwC).

Tato vysoká nerovnováha (poměr dovozu neropných produktů k vývozu neropných produktů je až dva ku jedné) představuje rizika, která oslabují odolnost a mohou brzdit budoucí hospodářský růst v regionu. V posledních letech některé země, především země Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC – Gulf Cooperation Council), zahájily ambiciózní programy diverzifikace a rozšíření své výroby.

Pro vlády, které tyto diverzifikační programy realizují, je rozhodující výběr výrobních odvětví, na která se zaměří při rozvoji. Technologie jsou ve srovnání s ostatními výrobními odvětvími stále častěji považovány za vysokou prioritu pro lokalizaci, a to vzhledem k jejich mimořádnému významu pro prakticky všechna ostatní průmyslová odvětví, jejich růstovému potenciálu a rozsáhlým a nepříznivým ekonomickým dopadům narušení dodávek.

Odvětví výroby technologického hardwaru je geograficky velmi koncentrované a společnosti v několika málo zemích fungují jako dodavatelé pro celý svět. Výzkumná služba Kongresu (CRS – Congressional Research Service) například odhadla, že v roce 2019 bylo ze 126 továren na výrobu polovodičů vyrábějících 300mm křemíkové destičky 36 na Tchaj-wanu, 24 v Číně, 20 v USA, 19 v Jižní Koreji a 13 v Japonsku – to znamená, že 88,9 % takových továren bylo v pouhých pěti zemích.

Pro vlády na Blízkém východě, které usilují o diverzifikaci a lokalizaci ekonomiky, je technologická výrobní stopa stále častěji považována za základní pilíř vzhledem k viditelnosti již probíhajících rozsáhlých projektů, rostoucí vlně industrializace a digitalizace v celém regionu a potenciálu zajistit si poptávku v zemi.

Vzhledem k tomu, že se zostřuje konkurence při vytváření národních technologických výrobních ekosystémů a uspokojování vlastní i globální poptávky, budou muset vlády zemí Blízkého východu jednat rychle.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.