Komise poskytne 25 milionů eur na podporu demokratických snah v Bělorusku

Díky pomoci EU mohou aktivisté občanské společnosti pokračovat ve své práci navzdory velmi obtížným podmínkám na místě vzhledem k pokračujícím represím a porušování lidských práv v zemi.

Evropská komise přijala nový program pomoci v hodnotě 25 milionů eur na další podporu obyvatel Běloruska v návaznosti na brutální reakci režimu na protesty proti zfalšovaným volbám ze srpna 2020, informoval portál Evropské komise. Tato nová pomoc navazuje na podporu, kterou EU již zmobilizovala pro běloruskou občanskou společnost, mládež, studenty, akademické pracovníky a odborníky.

Nově přijatý program pomoci „EU4Belarus: Supporting societal resilience and human capital development“ (EU4Bělorusko: Podpora odolnosti společnosti a rozvoje lidského kapitálu) je zaměřen na podporu demokratických snah v Bělorusku. Zaměří se na podporu:

  1. Aktivistům občanské společnosti na podporu demokratických změn a lidských práv v Bělorusku.

Díky pomoci EU mohou aktivisté občanské společnosti pokračovat ve své práci navzdory velmi obtížným podmínkám na místě vzhledem k pokračujícím represím a porušování lidských práv v zemi.

  1. Studentům a odborníkům v přístupu k modernímu kvalitnímu vzdělávání, odborné přípravě a vzdělávacím příležitostem, mimo jiné prostřednictvím stipendijního programu a zprostředkováním kontaktů mezi běloruskými a unijními odborníky a organizacemi.

S podporou EU v současné době pobírá stipendia více než 520 studentů a téměř 800 osob se účastní online školení k posílení svých odborných dovedností. Kromě toho mohou Bělorusové žádat o krátkodobé profesní výměny, výzkumná stipendia a granty. Tato nová pomoc bude financovat dalších 450 stipendií, 500 odborných výměn a poskytne další vzdělávací příležitosti.

Díky tomuto programu dosáhne celková podpora obyvatelům Běloruska v roce 2022 více než 30 milionů eur. Od zfalšovaných voleb v srpnu 2020 podpořila EU běloruský lid částkou přes 100 milionů eur zahrnující přímou pomoc obětem represí, občanské společnosti, nezávislým médiím, mládeži a stipendiím, malým podnikům, zdravotnictví a kultuře.

Souvislosti

Po zfalšovaných prezidentských volbách v srpnu 2020 a následných masových represích vůči pokojným demonstrantům, občanské společnosti a médiím přijala EU 12. října 2020 závěry o Bělorusku, kterými se řídí politika EU vůči Bělorusku. V souladu s těmito závěry a s ohledem na zapojení Lukašenkova režimu do nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska proti Ukrajině EU přeorientovala svou pomoc směrem od ústředních orgánů, postupně zavedla restriktivní opatření vůči Lukašenkovu režimu a zvýšila svou podporu běloruskému lidu a občanské společnosti.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.