Chorvatsko přijalo novou měnu a skončilo s hraničními kontrolami

Od neděle 1. ledna 2023 euro postupně nahradí kunu jako chorvatskou měnu. Oblíbená rekreační destinace Čechů se zároveň plně připojuje k schengenskému prostoru.

Chorvatsko zažívá důležitý milník ve své historii. K eurozóně se připojuje po splnění konvergenčních kritérií. Země se léta připravovala, přijímala národní plány přechodu na novou měnu a vyvíjela další značné úsilí o splnění všech nezbytných požadavků. Společnou měnu EU bude nyní s Chorvatskem sdílet 20 členských států EU a 347 milionů občanů EU. V souladu s konzistentními záznamy o stabilitě směnného kurzu bude kuna směněna v přepočítacím kurzu 1 euro za 7,53450 chorvatských kun. Obě měny se budou používat vedle sebe po dobu dvou týdnů. Při platbě v kunách bude směna provedena v eurech. To umožní postupné stahování kuny z oběhu. Aby se lidé snadněji orientovali, od září do konce roku měli chorvatští obchodníci povinné duální uvádění cen v kunách a eurech. Byl zaveden též etický kodex podnikání s cílem chránit spotřebitele před neoprávněným zvyšováním cen v přechodném období. Kodex prosazuje Státní inspekce, která má při přechodu na euro rovněž za úkol sledovat ceny často nakupovaných výrobků a služeb. Sledovány jsou ceny 103 předdefinovaných často nakupovaných produktů a služeb a jde především o dodržování pravidel zaokrouhlování a správnou aplikaci přepočítacího koeficientu. V případě jejich porušení může Státní inspekce vydat příkazy obchodníkům nebo hospodářským subjektům, aby řešili nesoulad; dalším krokem je pak uložení sankcí. V případě potřeby budou spotřebitelská sdružení zveřejňovat „černé listiny“ podnikatelských subjektů, které by porušily zásady etického kodexu. Přípravy na přechod byly doplněny komplexní komunikační kampaní chorvatských orgánů s přispěním Evropské komise a Evropské centrální banky. Komerční banky v zemi obdržely eurobankovky a euromince předem od Chorvatské národní banky a obratem dodaly eurohotovost obchodům a dalším podnikům. Kuny nyní bude možné vyměnit za eurobankovky a euromince na Finanční agentuře a poštách a u komerčních bank do 31. prosince 2023. 70 % bankomatů (ATM) v Chorvatsku bude distribuovat eurobankovky již 1. ledna a zbytek bude následovat do dvou týdnů. Pro usnadnění tohoto procesu budou komerční banky zveřejňovat online informace o tom, které bankomaty distribuují eura.

Pokud jde o členství země v Schengenu, Rada EU již v prosinci 2021 potvrdila, že Chorvatsko splnilo podmínky pro připojení ke společnému prostoru. Proces hodnocení probíhal v letech 2016 až 2020 a jeho součástí byla úspěšná cílená ověřovací návštěva Chorvatska v roce 2020 za účelem ověření provádění opatření v oblasti správy vnějších hranic. Nyní tedy bude umožněno volně cestovat mezi členskými zeměmi a Chorvatskem, aniž by lidé procházeli hraničními kontrolami. Schengenský prostor začal fungovat v roce 1985 jako mezivládní projekt mezi pěti zeměmi EU, Francií, Německem, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem, postupně se rozrostl a nakonec se stal největší oblastí volného cestování na světě. V případě Chorvatska se jedná se o jeho osmé rozšíření (zároveň první po 11 letech). Odpovědnost za kontrolu vnějších hranic Unie a za vydávání společných schengenských víz je sdílená v rámci EU. Kontroly na vnitřních pozemních a námořních hranicích mezi Chorvatskem a ostatními zeměmi v schengenském prostoru budou zrušeny ihned, kontroly na vnitřních vzdušných hranicích pak od 26. března 2023 vzhledem k tomu, že je nutné, aby se toto shodovalo s daty letního/zimního časového harmonogramu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). V souladu se schengenským nařízením o hodnocení a monitorování bude nyní členství Chorvatska do jednoho roku od data přístupu k dohodě kontrolováno a vyhodnocováno.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.