Evropské statistiky: Kdy se chodí do důchodu, jak dlouho si ho občané v průměru užívají a jaký je výhled?

Francouzská vláda v lednu představila svou důchodovou reformu, která do roku 2030 zvýší věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Jak je to s věkovou hranicí v jiných zemích Evropy?

Francouzská premiérka Élisabeth Borneová chce zajistit, aby byli Francouzi déle produktivní a odcházeli do důchodu později. Její vláda pracuje na reformě, kdy bude zvýšena doba strávená v práci potřebná pro plný důchod na 43 let. Toto pravidlo má začít platit do roku 2027. Zároveň se bude každý rok počínaje zářím zvyšovat zákonný věk odchodu do důchodu  o šest měsíců, aby do konce desetiletí nakonec dosáhl 64 let. Opatření se setkává se zásadní kritikou ze strany krajní pravice i krajní levice, odborů i znepokojených občanů, kteří se obávali, že plánovanou změnu tvrdě pocítí. Zvyšování věku odchodu do důchodu však není trendem pouze ve Francii: standardní povinný věk odchodu do důchodu se má zvýšit ve většině zemí Evropy. Které země mají nejnižší a nejvyšší věk odchodu do důchodu v Evropě? Jaký je očekávaný počet let strávených v důchodu?

Situace v Evropě

Začněme současným věkem pro odchod do důchodu v Evropě. Definice zákonného důchodového věku se v různých zemích liší. Podle dat OECD a zprávy Pensions at a Glance existují v každé zemi různé postupy v závislosti na typu důchodu. Zprávy používají nejnovější dostupné údaje analyzující současný a budoucí věk odchodu do důchodu pro ty, kteří vstoupili do pracovního procesu ve věku 22 let. U některých zemí zpráva neuvádí pohlaví, což znamená, že věk odchodu do důchodu pro muže a ženy zde může být stejný. Současný věk odchodu do důchodu zahrnuje dva typy: předčasný a standardní. S výjimkou Turecka je minimální současný věk odchodu do důchodu v celé Evropě 62 let pro muže a 60 let pro ženy. U žen se pohybuje od 58 let (Litva) do 63,7 let (Německo). Ve Francii je současný věk pro předčasný odchod do důchodu 62 let pro muže i ženy a stejný věk je uváděn v téměř polovině zemí, včetně Švédska, Portugalska, Norska, Itálie, Řecka a Rakouska.

Skutečný věk odchodu do důchodu se ve srovnání s věkem pro předčasný odchod do důchodu liší. U mužů se pohybuje od 52 let v Turecku do 67 let v Norsku a na Islandu. U žen je to 49 let v Turecku, zatímco v Norsku a na Islandu ženy pracují až do 67 let. Průměr EU je pak 64,3 let pro muže a 63,5 let pro ženy. Ve Francii je podle datového souboru OECD současný věk odchodu do důchodu 64,5 let pro muže i ženy, což znamená o něco vyšší věk, než je průměr EU. Přitom je stále nižší než v některých jiných členských státech, jako je Německo, kde toto číslo vychází na 65,7 let pro muže i ženy. Ve většině evropských zemí, kde jsou k dispozici údaje OECD, je současný věk odchodu do důchodu 65 let nebo více. Nejnižší současný věk odchodu do důchodu mají z členských zemí EU Řecko, Itálie, Lucembursko a Slovinsko s 62 lety pro muže i ženy.

Jak dlouho jsou občané EU v důchodu?

Jaké jsou předpovědi ohledně očekávaného počtu let, které občané EU stráví v důchodu? Toto číslo se v průběhu času výrazně zvýšilo. V roce 1970 si muži v zemích OECD po odchodu z trhu práce užili v průměru 12,0 let, zatímco podle výzkumu z roku 2020 nyní stráví v důchodu kolem 19,5 roku. Očekávaná délka života žen po odchodu z trhu práce byla v průměru v OECD v roce 1970 16,0 let. Číslo se v roce 2020 zvýšilo na 23,8 roku.

Rozdíl mezi muži a ženami se také mírně zvětšil a dnes se očekává, že ženy budou po odchodu do důchodu žít o čtyři roky déle než muži. Zajímavé je, že očekávaná délka života v důchodu se u obou pohlaví velmi liší. U mužů se pohybuje od 14 let v Lotyšsku do 24 let v Lucembursku. U žen se pohybuje od 18,9 roku v Lotyšsku do 28,4 roku v Řecku. Očekává se, že ženy v Belgii, Francii, Řecku, Itálii, Lucembursku a Španělsku stráví v důchodu 26 nebo více let. Mezi třemi nejlepšími v očekávaných letech v důchodu se umístila Francie, která zaznamenala velmi vysoké očekávané roky v důchodu, byla na druhém místě u mužů (23,5 let) a na třetím místě u žen (27,1 let) napříč kontinentem.

Jaký bude budoucí věk odchodu do důchodu do roku 2060? OECD odhaduje, že běžný věk odchodu do důchodu se do poloviny 60. let zvýší v průměru o dva roky. Předpokládá se, že Dánsko ho bude mít nejvyšší, a to 74 let pro muže i ženy. V mnoha zemích může být budoucí skutečný věk odchodu do důchodu kolem 65 nebo dokonce 66 let. V EU se očekává, že do roku 2060 bude důchodový věk pro muže 66,1 let a pro ženy 65,9 let.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.