Izraelské úřady používají technologii rozpoznávání obličejů k upevnění apartheidu

Automatizovaný apartheid ukazuje, jak je dohled součástí záměrné snahy izraelských úřadů vytvořit pro Palestince nepřátelské a nátlakové prostředí s cílem minimalizovat jejich přítomnost ve strategických oblastech.

V nové zprávě nazvané „Automatizovaný apartheid“ organizace Amnesty International dokumentuje, že izraelský systém rozpoznávání obličejů Red Wolf je součástí stále se rozšiřující sledovací sítě, která upevňuje kontrolu izraelské vlády nad Palestinci a pomáhá udržovat izraelský systém apartheidu. Red Wolf je rozmístěn na vojenských kontrolních stanovištích ve městě Hebron na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde skenuje obličeje Palestinců a bez jejich souhlasu je přidává do rozsáhlých sledovacích databází.

„Palestinští obyvatelé okupovaného východního Jeruzaléma a Hebronu nám vyprávěli, jak všudypřítomné sledovací kamery narušují jejich soukromí, potlačují jejich aktivitu, narušují společenský život a nechávají je cítit se neustále vystaveni. Kromě neustálé hrozby nepřiměřené fyzické síly a svévolného zatýkání se nyní Palestinci musí potýkat s rizikem, že budou sledováni algoritmem nebo že jim bude zakázán vstup do jejich vlastní čtvrti na základě informací uložených v diskriminačních sledovacích databázích. Jedná se o nejnovější ukázku toho, proč je technologie rozpoznávání obličejů, pokud je využívána ke sledování, neslučitelná s lidskými právy,“ uvedla Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International.

Automatizovaný apartheid se zaměřuje na Hebron a Východní Jeruzalém, jediná města na okupovaných palestinských územích, na jejichž území se nacházejí izraelské osady. Zpráva je založena na důkazech shromážděných během terénního výzkumu v roce 2022, včetně rozhovorů s palestinskými obyvateli, analýzy materiálů z otevřených zdrojů a svědectví současných i bývalých příslušníků izraelské armády. Tato svědectví poskytla izraelská organizace Breaking the Silence a byla použita k potvrzení zjištění Amnesty International o tom, jak izraelské systémy rozpoznávání obličejů fungují.

Podle dohody mezi izraelskými úřady a Organizací pro osvobození Palestiny z roku 1997 byl Hebron rozdělen na dvě části, známé jako H1 a H2. H1, která tvoří 80 % města, je spravována palestinskými orgány, zatímco nad H2, která zahrnuje Staré město, má Izrael plnou kontrolu. V H2 žije přibližně 33 000 Palestinců spolu s přibližně 800 izraelskými osadníky, kteří nelegálně sídlí v nejméně sedmi osadnických enklávách.

Palestinští obyvatelé H2 jsou vystaveni drakonickým omezením pohybu. Nemají přístup na některé silnice, které jsou přístupné pouze izraelským osadníkům, a síť vojenských kontrolních stanovišť a dalších překážek jim vážně ztěžuje každodenní život. Izraelští osadníci v Hebronu se pohybují po jiných silnicích než Palestinci a nemusí využívat kontrolní stanoviště.

Automatizovaný apartheid odhaluje existenci dosud nezveřejněného izraelského vojenského systému rozpoznávání obličejů nazvaného Red Wolf, který je nasazen na kontrolních stanovištích v Hebronu.

Existují přesvědčivé důkazy, že Red Wolf je propojen s dalšími dvěma vojenskými sledovacími systémy, Wolf Pack a Blue Wolf.  Wolf Pack je rozsáhlá databáze obsahující veškeré dostupné informace o Palestincích z OPT, včetně toho, kde žijí, kdo jsou jejich rodinní příslušníci a zda jsou hledáni k výslechu izraelskými orgány. Blue Wolf je aplikace, k níž mají izraelské síly přístup prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů a která dokáže okamžitě vytáhnout informace uložené v databázi Wolf Pack.

Když Palestinec prochází kontrolním stanovištěm, kde působí organizace Red Wolf, je jeho obličej bez jeho vědomí a souhlasu naskenován a porovnán s biometrickými údaji v databázích, které obsahují výhradně informace o Palestincích. Společnost Red Wolf na základě těchto údajů určuje, zda daná osoba může projít kontrolním stanovištěm, a automaticky biometricky zapisuje každou novou tvář, kterou naskenuje. Pokud pro danou osobu neexistuje žádný záznam, je jí průchod odepřen. Red Wolf by mohl odepřít vstup také na základě dalších informací uložených v palestinských profilech, například pokud je osoba hledaná za účelem výslechu nebo zatčení.

Kamery jsou všude

Amnesty International také zdokumentovala, že izraelské systémy rozpoznávání obličejů využívající umělou inteligenci jsou podporovány rozsáhlou fyzickou infrastrukturou sledovacích zařízení.

Izraelská armáda označuje Hebron za „chytré město“. Ve skutečnosti jsou ulice plné sledovacích kamer, které jsou umístěny na bocích budov, sloupech veřejného osvětlení, pozorovacích věžích a střechách, což ještě umocňuje již tak drastickou segregaci, která v Hebronu existuje. Pro Palestince všudypřítomný dohled prohlubuje pocit, že některé oblasti H2 jsou pro ně nepřístupné – dokonce i ty, které jsou jen pár metrů od jejich domovů.

Celý článek najdete zde v angličtině. 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.