Když se sejdou diletanti…

Ekonom Jaroslav Ungerman komentuje ekonomická „moudra“ vládních politiků, která ukazují na elementární neznalosti a diletantství.

Podle očekávání v červenci zpomalil pokles maloobchodního obratu ve stálých cenách na minus 1,8 %, neboť jde o pokles trvající již patnáct měsíců, a tedy současná data jsou již porovnávána oproti datům sníženého obratu minulého roku. Celkově dosahuje pokles maloobchodního obratu v červenci 2022 oproti červenci 2021 již 9 % ve stálých cenách.

Toto číslo vyžaduje malé vysvětlení. Na setkání premiéra a obchodními řetězci pronesl pan Tomáš Prouza, že tržby maloobchodu klesají již patnáct měsíců, což údajně tvrdí i ČSÚ.

Ten člověk nerozumí tomu, co musí znát student nejpozději v druhém ročníku studia ekonomie.

Ve druhém ročníku – nejpozději – se studenti dozvědí, že existují stálé a běžné ceny. Stálé ceny se používají k měření fyzického objemu – tedy množství prodaného zboží. Už dlouho se toto množství resp. maloobchodní obrat neměří v kusech – při rozsáhlém sortimentu se množství prodaného zboží nedá měřit jinak než stálými cenami. Konkrétně se to provádí tak, že počty prodaného zboží oceníme cenami např. minulého roku.

Tohle je základní abeceda, kterou musí zvládnout každý student. Už nepřekvapí, že ji nezvládne – proč asi – představitel Svazu obchodu.

A nyní k tomu, jak rostl maloobchodní obrat v minulých měsících. Po započtení růstu cen je v běžných cenách maloobchodní obrat v červenci vyšší o 6,8 % oproti roku 2022.

Pokud budeme uvažovat dopad růstu cen oproti červenci roku 2021, pak v červenci letošního roku byly spotřebitelské ceny vyšší o 27,8 % oproti roku 2021 a celkový maloobchodní obrat v běžných cenách byl vyšší o 16 % oproti červenci 2021.

Tohle je orientační propočet. ČSÚ by nesporně přinesl ještě přesnější propočet, který se ale nebude od tohoto propočtu zásadně lišit.

Je to tedy úplně jiné číslo, než které uvádí zpráva o jednání ministra zemědělství, premiéra a představitelů obchodních řetězců. Nemohu jinak než říci – když se sejdou diletanti, kteří nechápou základní ekonomické souvislosti – potom z takového jednání nemůže vzejít nic rozumného. Jen připomínám, že to není poprvé, kdy od vládních představitelů slyšíme taková „moudra“. A snad úplně nejhorší je, že těm hloupostem snad i věří….

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.