Evropská centrální banka opět zvedá úrokové sazby

Inflace nadále klesá, ale stále se očekává, že zůstane příliš vysoká po příliš dlouhou dobu.

Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. V zájmu zesílení pokroku ke svému cíli rozhodla dnes Rada guvernérů zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů, informoval web Evropské centrální banky.

Podle makroekonomických projekcí pro eurozónu ze září, které sestavili pracovníci ECB, by průměrná inflace měla v roce 2023 dosáhnout úrovně 5,6 %, v roce 2024 úrovně 3,2 % a v roce 2025 pak 2,1 %. Pro roky 2023 a 2024 se jedná o revizi směrem vzhůru a pro rok 2025 směrem dolů. Revize směrem vzhůru pro roky 2023 a 2024 odráží především vyšší trajektorii u cen energií. Základní cenové tlaky zůstávají výrazné, i když většina ukazatelů se začala zmírňovat.

Dosavadní zvyšování úrokových sazeb Radou guvernérů se nadále výrazně promítá do ekonomiky.Podmínky financování se dále zpřísnily a stále více tlumí poptávku, což je při snižování inflace zpět k cíli jedním z významných faktorů. S rostoucím dopadem tohoto zpřísnění na domácí poptávku a oslabením prostředí mezinárodního obchodu pracovníci ECB značně snížili své projekce hospodářského růstu. Nyní očekávají, že ekonomika eurozóny poroste v roce 2023 o 0,7 %, v roce 2024 o 1,0 % a v roce 2025 o 1,5 %.

Na základě svého stávajícího hodnocení Rada guvernérů usuzuje, že základní úrokové sazby ECB dosáhly úrovně, která dostatečně dlouhým působením výrazně přispěje k včasnému návratu inflace k cíli. Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, aby základní úrokové sazby ECB byly po nezbytně dlouhou dobu stanoveny na dostatečně restriktivní úrovni.

Základní úrokové sazby ECB

Rada guvernérů rozhodla zvýšit všechny tři základní úrokové sazby ECB o 25 bazických bodů. S účinností od 20. září 2023 se tak úroková sazba pro hlavní refinanční operace zvýší na 4,50 %, úroková sazba mezní zápůjční facility na 4,75 % a úroková sazba vkladové facility na 4,00 %.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ECB.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.