Úpadek komentátorského řemesla

Martin Jedlička ve svém komentáři ukazuje, jak by neměla vypadat (ale bohužel vypadá) současná novinařina…

Portál info.cz zveřejnil 26. srpna článek komentátora Martina Schmarcze nazvaný Spojeni nenávistí. Země BRICS nemají rády Západ a zároveň mu závidí, klíčem je Indie“. Prezentoval v něm svůj pohled na summit zemí BRICS, který se konal 22.-24.8. v jihoafrickém Johannesburgu.

Už samotný název dává tušit, že to bude pěkná bramboračka, a taky že ano.

Od renomovaného komentátora, hojně se vyskytujícího i na televizních obrazovkách,  bychom očekávali brilantní věcnou analýzu, založenou na faktech, číslech a trendech a z toho vyplývající relevantní a nepodjaté hodnocení klíčových dopadů na  probíhající geopolitické procesy.

Místo toho však předvedl něco na způsob Čapkovy pohádky „Jak pejsek a kočička vařili dort“ – do hrnce nasypal změť tvrzení, domněnek, spekulací, marginálií a vyložených nesmyslů a po promíchání mu z toho vypadla změť slov a vět, která nemá hlavu ani patu a jako sláma z bot z ní čouhá něco, co by se dalo označit za „přání otcem myšlenky“, tedy stesk za odcházejícím dosavadním unipolárním systémem, založeným na dominanci USA, které dosud určovaly ona často vzývaná pravidla mezinárodního řádu. Občasné záblesky realistického přístupu jsou pak pouze výjimkou potvrzující výše uvedené.

Problematika BRICSu si zasluhovala profesionálnější přístup někoho, kdo je schopen reflektovat a popsat klíčové procesy a tendence, kterých jsme v současnosti svědky, a to je zejména odklon od již zmíněného unipolarismu, charakterizovaného dosavadní dominancí USA, resp. celého Západu na geopolitické scéně, k nastupujícímu multipolarismu, jehož projevem je právě sílící emancipace (nejen) zemí BRICSu.

Už jen samotný název článku, zmiňující údajnou nenávist zemí BRICSu vůči Západu, vcelku jasně předurčuje přístup autora k tématu, který pak potvrzuje v dalším textu.

Nkoliv, nejde o nenávist, jak se domnívá Schmarcz. Země BRICSu a s nimi i řada dalších zemi Latinské Ameriky, Afriky a Asie pouze začínají postupně dávat najevo, že už nechtějí být figurkami ve hře, kterou po druhé světové válce rozehrály USA.

Místo toho, aby realisticky, věcně a nepodjatě analyzoval dění kolem BRICSu, pouze křečovitě hledá údajné třecí body mezi členskými státy a dokonce s prapodivnou logikou jemu vlastní vyvozuje, že pro nás (míněno zjevně Západ) je existence BRICSu nebezpečná už jen tím, že „…vůbec existuje a rozšiřuje se“ !?

Třešničkou na dortu je pak věta: „Pokud největší demokracii světa (Indii) nezískáme k sobě, závod o světovou dominanci dost možná prohrajeme.“ (!) To jen dokazuje, že Schmarczovo komentátorské myšlení rigidně ustrnulo v dosavadním schématu dominance Západu a není schopen či ochoten si připustit realitu, tedy již probíhající postupnou změnu v geopolitickém uspořádání světa, jíž jsme svědky takříkajíc v přímém přenosu.

Opravdu se domnívá, že „….bez vysokého ekonomického růstu neuděláme nic ani pro klima, ani pro lidská práva“?Vždyť právě neustálý tlak na ekonomický růst vede k plundrování přírodních zdrojů, klimatu a životního prostředí vůbec!

Ve svém způsobu uvažování, který transformuje do některých výroků, ustrnul v době studené války: proč bychom měli vrážet klín mezi Indii a Čínu a pokračovat tak v umělém vyvolávání pokračujícího soupeření?

Některé jiné výroky typu „…ponížení Ruska z toho, že Putin nemohl přijet osobně na setkání“ jsou pak pouze bezobsažnou vatou, zastírající neschopnost věcně analyzovat skutečně podstatné a klíčové děje a procesy.

Na Schmarczovo dílko lze aplikovat trefné vyjádření komentátora a publicisty Ivana Hoffmana, které je součástí jeho příspěvku „Svet v pohybe“ na portálu pravda.sk:

„Svet je geopoliticky v pohybe. A bez porozumenia zmenám, ktoré sme si ešte včera nevedeli predstaviť, neodhadneme, čo zo starého sveta, ako ho poznáme, prežije a vydrží. Problém je, že seriózna analýza predpokladá existenciu analytikov, u ktorých želanie nie je otcom myšlienky a sú schopní akceptovať meniacu sa realitu.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.