IEA: Elektrické sítě se mohou stát slabým článkem přechodu na čistou energii

Rozvodné sítě tvoří již více než sto let páteř energetických systémů a dodávají energii do domácností, továren, kanceláří a nemocnic – a jejich význam bude s rostoucí úlohou elektřiny v energetických systémech jen stoupat.

Podle zvláštní zprávy, kterou zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA), může být ohroženo úsilí o řešení změny klimatu a zajištění spolehlivých dodávek elektřiny, pokud politici a společnosti rychle nepřijmou opatření ke zlepšení a rozšíření světových elektrických sítí.

Z analýzy vyplývá, že bude nutné do roku 2040 doplnit nebo vyměnit 80 milionů kilometrů elektrických vedení, což je množství odpovídající celé stávající globální síti. Nezbytné jsou také zásadní změny ve fungování a regulaci sítí, přičemž roční investice do sítí, které v podstatě stagnují, se musí do roku 2030 zdvojnásobit na více než 600 miliard USD ročně.

Úloha elektřiny bude i nadále silně růst, což zvýší nároky na sítě. Zavádění nových technologií, jako jsou elektromobily a tepelná čerpadla, znamená, že elektřina expanduje do oblastí, kterým dříve dominovala fosilní paliva. Mezitím v zemích rychle přibývají projekty obnovitelných zdrojů energie, což vyžaduje více elektrických vedení pro jejich připojení k elektrizačním soustavám a vysoce funkční distribuční sítě, které zajišťují spolehlivé dodávky pro koncové zákazníky. To zahrnuje digitalizaci distribučních sítí a umožnění větší flexibility prostřednictvím reakce na poptávku a skladování energie.

Potřeba rozhodných kroků je naléhavá, protože modernizace a rozšiřování sítí trvá dlouho. Plánování, povolování a realizace nové síťové infrastruktury často trvá 5 až 15 let – ve srovnání s 1 až 5 lety u nových projektů obnovitelných zdrojů energie a méně než 2 roky u nové nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.

Další informace najdete zde v angličtině.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.