Nad evropskými lídry v oblasti zdravotnictví se vznáší strašidlo systému ve stylu USA

Krize pracovních sil ve zdravotnictví vede k přechodu na soukromý sektor a hrozí, že podkope solidární systémy.

Pokud se evropským zdravotnickým systémům nepodaří vyřešit krizi pracovních sil, hrozí jim existenční nebezpečí – skončí jako USA, varují vedoucí představitelé zdravotnictví, napsala Helen Collisová pro Politico.

Řada ničivých otřesů – od pandemie covid-19 přes válku na Ukrajině, prudce rostoucí inflaci až po energetickou krizi – přivedla zdravotníky na pokraj jejich sil. Statisíce lékařů a zdravotních sester stávkují, zatímco další přecházejí na částečný úvazek, aby zvládli zátěž své kariéry.

Ti, kteří to již nemohou vydržet, opouštějí systém veřejného zdravotnictví úplně. Někteří odcházejí do předčasného důchodu, jiní se rozhodují pro úplnou změnu kariéry.

Velká část z nich však odchází z veřejné služby do soukromého sektoru – tento trend znepokojuje nejvyšší evropské představitele v oblasti zdravotní politiky. „Tento velký odchod do soukromého sektoru … přináší nerovnost,“ varovala Sandra Gallinaová, generální ředitelka pro zdraví a bezpečnost potravin.

Nedostatek personálu se rok od roku prohlubuje

Krize zdravotnických pracovníků v Evropě není nová. Současné otřesy však přišly po letech utahování opasků ve zdravotnictví a nedostatku investic do pracovní síly.

V současné době je v Evropě přibližně 1,8 milionu volných míst pro zdravotnické pracovníky.

Evropské země, které se při financování zdravotní péče spoléhají na kombinaci systémů veřejného zdravotnictví a sociálního pojištění, se navíc potýkají s výrazně omezenými rozpočty.

Když k tomu připočteme systémy sociálního zabezpečení, které nedokážou řádně pomoci chudým, nedostatečné služby v oblasti duševního zdraví, selhávající systémy sociální péče blokující nemocniční lůžka a pandemii, je jasné, proč jsou pracovníci vyhořelí.

Zdravotnické systémy musí urychleně řešit udržení zaměstnanců tím, že učiní veřejný sektor přitažlivějším, odměňujícím a příjemnějším.

Celý článek je zde v angličtině.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.