Bývalí předsedové Valného shromáždění OSN podpořili příměří a diplomacii v současných konfliktech

Zastavení agrese a válečných hrůz a zabránění dalšímu lidskému utrpení jsou nezbytně nutné.

Rada předsedů Valného shromáždění OSN svolala ve dnech 18. až 20. října 2023 do Soulu v Korejské republice své výroční zasedání, kterému předsedal Han Seung-soo, předseda 56. zasedání Valného shromáždění OSN.

Zúčastnilo se ho jedenáct z dvaadvaceti žijících bývalých předsedů Shromáždění. Na setkání přednesl svůj projev také předseda současného 78. zasedání Valného shromáždění Dennis Francis. Rada vyjádřila plnou podporu jeho prioritám se zvláštním důrazem na revitalizaci Valného shromáždění a posílení úřadu předsedy Valného shromáždění. Jednání se zúčastnil bývalý český ministr zahraničí Jan Kavan (předseda 57. Valného shromáždění OSN) a slovenský diplomat Miroslav Lajčák (předseda 72. zasedání).

V Soulské deklaraci Rady bývalých předsedů Valného sdružení OSN, která byla výsledkem jejich jednání, bývalí předsedové mimo jiné vyzvali k mírovému řešení současných konfliktů, podpořili příměří na Ukrajině i v Gaze a varovali před ochromením OSN.

Deklarace (redakce má k dispozici její anglický text) například uvádí:

„Rada naléhavě vyzývá zúčastněné strany k okamžitému příměří ve válce proti Ukrajině.

Cílem Rady je zabránit dalšímu krveprolití a ničení. Brzké příměří, k němuž vyzývá, je prvním a nezbytným krokem k otevření prostoru pro mírová jednání.

Zavedení příměří nepředjímá výsledek vyjednávání ani podmínky pro zahájení formálních rozhovorů.

Zastavení agrese a válečných hrůz a zabránění dalšímu lidskému utrpení jsou nezbytně nutné. To jsou mimo jiné důvody, proč byla před osmasedmdesáti lety vytvořena Organizace spojených národů. Organizace nesmí zůstat ochromena. Jejím posláním a povinností je iniciovat příměří a – společně s dalšími aktéry – musí přispět k dodržování příměří. První krok na této cestě není snadný. Násilí však plodí další násilí. Míru nelze dosáhnout větším množstvím mrtvých.

Historie bude vzpomínat nejen na statečné bojovníky, ale i na ty, kteří propásli příležitost jednat, když to bylo nutné. Rada je přesvědčena, že budoucí světový řád musí být založen na klíčových zásadách Charty OSN a musí vycházet z dodržování mezinárodního práva.

Pokud jde o konflikt v Gaze, Rada vyzývá k okamžitému propuštění rukojmích, okamžitému humanitárnímu příměří a okamžitému přístupu humanitární pomoci pro civilní obyvatelstvo. Voda, potraviny, léky a základní zásoby jsou pro obléhané civilisty v Gaze životně důležité.

Příměří by mělo vytvořit politický prostor pro trvalé urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě řešení dvou států žijících vedle sebe v míru a bezpečí. Reakce na teroristické útoky by měla být vždy přiměřená a respektovat bezpečnost civilního obyvatelstva.“

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.