Evropský parlament a země EU se dohodly na unijním rozpočtu na rok 2024

Rozpočet na příští rok se výrazně zaměřuje na hlavní politické priority EU a reaguje na aktuální složitou geopolitickou situaci.

Podle dohody rozpočet zahrnuje závazky ve výši 189,4 miliardy eur a pomůže řešit nejnaléhavější důsledky krize na Blízkém východě v dotčených zemích, jakož i v Evropě a jejím sousedství.

Na konci června navrhla Evropská komise zpětně navýšit finanční rámec na období 2021-2027 o 65,8 miliardy eur. Finanční rámec, který dosud činil 1,1 bilionu eur (v tomto případě v cenách roku 2018), do značné míry určuje, kolik peněz může EU v daných letech utratit. Manévrovací prostor v ročních rozpočtech je tedy od počátku omezený. Komise toto navýšení odůvodnila výdaji, které nebylo možné předvídat při přijímání finančního rámce na rok 2020. Patří sem vysoké úrokové náklady na fond pro obnovu po koronaviru ve výši 750 miliard eur, výdaje na odstraňování následků války na Ukrajině a na podporu zelených technologií.

Evropský parlament a Rada mají nyní 14 dní na to, aby dosaženou dohodu formálně schválily. Rada by ji měla potvrdit dne 20. listopadu. K přijetí rozpočtu se v Radě vyžaduje kvalifikovaná většina.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.