Produkce antibiotik poškozuje mnoho vodních zdrojů

„Zásobování léčivy může být dlouhodobě stabilizováno pouze tehdy, pokud bude udržitelné ve všech třech dimenzích – ekonomické, sociální a ekologické,“ říká Johannes Bauernfeind předseda představenstva AOK Bádensko-Württembersko.

Politické a veřejné debatě o zásobování léky v současnosti dominuje debata o vyšších cenách léků. Na výrobu a nabídku léků se však pohlíží příliš krátkodobě a jednostranně. Dlouhodobý a závažný vývoj, jako je rostoucí rezistence vůči antibiotikům, špatné místní podmínky výroby a negativní dopady na lidi a životní prostředí, se téměř nebere v úvahu.

Celosvětová výroba antibiotik někdy způsobuje masivní koncentrace účinných látek v odpadních vodách a ve vodách v okolí výrobních zařízení. Ukazuje to pilotní studie AOK Bádensko-Württembersko, Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung a Spolkového úřadu pro životní prostředí, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny.

Během dosavadních měření na deseti místech v Indii a Evropě byly analyzovány vzorky vody na koncentraci antibiotik obsažených v odpadních vodách. Další vzorky vody byly analyzovány také v blízkosti výrobních závodů.

Ve 40 % výrobních míst bylo zjištěno „v některých případech masivní překročení“ maximálních koncentrací účinných látek v odpadních vodách nebo v životním prostředí, které AOK smluvně dohodla s výrobci. Limitní hodnoty byly překročeny o několik tisíc procent.

„Šíření multirezistentních mikroorganismů v životním prostředí má dopad na lidské zdraví. Pokud se multirezistentní mikroorganismy mohou šířit v kontaminovaných odpadních vodách z výroby a jejich prostřednictvím, je účinnost antibiotik vážně ohrožena,“ říká Dr. Malgorzata Debiaková, vedoucí oddělení léčiv v Německé agentuře pro životní prostředí. To by mělo obrovské zdravotní, sociální a finanční důsledky. „Musíme sledovat podmínky výroby po celém světě, protože zárodky rezistentní vůči antibiotikům se mohou v krátké době rozšířit celosvětově a nelze je zastavit hranicemi států.“

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.