Itálie chce posílit turismus v zemi

Cestovní ruch je pro Itálii velmi důležitý. Nyní má být tomuto odvětví věnována větší pozornost s důrazem na digitalizaci a inovace.

Ve dnech 24.-25. listopadu se v Bavenu (leží na břehu jezera Lago Maggiore) uskutečnilo první „Mezinárodní fórum cestovního ruchu“. Toto setkání pořádalo ministerstvo cestovního ruchu a ministryně Daniela Santanchè si ho velmi přála, aby by zdůrazněn potenciál a průřezový charakter odvětví, které přímo i nepřímo vytváří 13 % HDP.

Italská premiérka Giorgia Meloniová se fóra zúčastnila prostřednictvím videospojení.

Meloniová pokládá cestovní ruch za jeden z hnacích motorů Itálie, avšak navzdory jeho významu je podle ní „někdy opomíjen“. To by se ovšem mělo změnit, jak se dozvíme z jejího proslovu:

„Máme strategický plán cestovního ruchu, vůbec první, který vypracovalo ministerstvo cestovního ruchu a který analyzoval všechny aspekty tohoto odvětví, naplánoval cíle a nastínil způsoby, jak jich dosáhnout. Je to plán, který považuji za velmi inteligentní, plán, který využívá ekonomických opatření, jež dala k dispozici vláda s Národním plánem obnovy a odolnosti (PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), je v zásadě založen na pěti pilířích, které spojují tradici a modernitu, zachování a inovaci, zhodnocení minulosti a touhu po budoucnosti.

Jedná se o plán, který předpokládá model řízení, jenž posiluje úlohu a kompetence regionů, které zjevně mnohem lépe znají specifika území, ale také přisuzuje ústřední vládě, ministerstvu cestovního ruchu, posílenou koordinační a řídící úlohu, aby se zefektivnila politika odvětví a racionálněji se využívaly zdroje určené pro toto odvětví. V tomto plánu věnujeme také velkou pozornost inovacím, které jsou pro dnešní cestovní ruch, pro cestovní ruch zítřka, zásadní. Na jedné straně digitální a nové technologie vedou ke stále většímu zprostředkování vztahu mezi nabídkou a poptávkou, aby byl zážitek z cestování nějakým způsobem jedinečný a personalizovaný. Na druhou stranu, když digitální technologie nejsou jednotně dostupné, jak dobře víme, mohou vytvářet mnoho nerovnováh v konkurenci. Pro Itálii budoucnosti je tedy nezbytně nutné, aby byl digitální cestovní ruch plně přístupný a zaměřený na inovace.

Cílem plánu je celkové zlepšení kvality a kvantity nabízených služeb, přičemž zvláštní pozornost je věnována také propagaci naší typičnosti, našich území, našich produktů, kultury a italské kreativity; v praxi tedy italské značky obecně.

Plán se rovněž zaměřuje na vzdělávání a profesní kariéru v cestovním ruchu. V této oblasti považuji za zásadní rekvalifikaci a školení lidského kapitálu, zvyšování kvalifikace s cílem přilákat vysoké odborné profily, výchovu mladých lidí připravených na výzvy cestovního ruchu 4.0 a mezinárodní konkurenci, která je zjevně stále náročnější.

Další pilíř plánu se týká otázky udržitelnosti ve všech jejích formulacích. Národ s tak nesrovnatelným historickým a architektonickým dědictvím, jako je Itálie, nemůže neinvestovat do udržitelného cestovního ruchu. Musí tak činit nejen proto, že má povinnost respektovat životní prostředí, ale také proto, že udržitelnost ve spojení s naším nádherným dědictvím pro nás může znamenat velmi významnou konkurenční výhodu. A tak se musíme snažit podporovat interakci mezi cestujícími a životním prostředím pomocí alternativních dopravních řešení, podporovat integraci mezi turisty a obyvateli dané destinace a podporovat sociální a ekonomický rozvoj místních reálií, což je další silný prvek naší ekonomiky. Jak však vždy říkáme, environmentální udržitelnost musí jít ruku v ruce s udržitelností ekonomickou a sociální.“

Nikoli sezónní, ale celoroční turismus

Meloniová zmínila, že „vláda vyčlenila významné prostředky na podíl a podporu de-sezonizace“, ta má být klíčem „k dynamickému cestovnímu ruchu ve všech ročních obdobích“. „Představte si obchody, restaurace, ubytovací zařízení, která jsou aktivní vždy, nejen v určitých ročních obdobích. Představujeme si zaměstnance, kteří jsou stabilně zaměstnáni pro turistickou nabídku, která může být stálá a stále kvalitnější,“ nastínila dále premiérka.

Poukázala rovněž na význam zážitkové turistiky, což znamená „zajistit, aby se turistické proudy obracely i do méně známých míst“. Důležitá má být „podpora podniků, modernizace infrastruktury, rychlý postup v oblasti energetiky a digitalizace“ – to vše je součástí konkurenceschopnosti.

Meloniová nezapomněla také upozornit na velké akce, které Itálii čekají. Jedná se o Svatý rok (v roce 2025) a zimní olympiádu v Milánu a Cortině d´Ampezzo v roce 2026.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.