!Argument a Nasze Argumenty představují filmový dokument Turów: ztracená šance na spravedlivou transformaci?

Čtyřicetiminutový česko-polský dokument se věnuje dilematům odchodu od uhlí, ekologických dopadů těžby a tzv. spravedlivé transformaci v česko-polském pohraničí.


 

Česko-polský dokumentární film mapuje příběh konfliktu kolem dolu a elektrárny Turów z českého a polského pohledu a hledá odpovědi na dilemata spojená s odchodem od uhlí i tzv. spravedlivé transformace. Dokument vznikl jako společná práce česko-polského týmu a snaží se překonat úzce národní pohledy na typicky přeshraniční problém, aniž by zapomínal na odlišnosti kontextů. Dokument vznikl díky podpoře Journalismfund.eu a jako součást širších investigativních reportáží o dolu v Turówě a místních komunitách, které žijí v jeho stínu.

Dokument je s českými, polskými a anglickými titulky (viz nastavení a výběr titulků na dolní straně videa).

Czesko-polski film dokumentalny przedstawia historię konfliktu wokół kopalni i elektrowni Turów z czeskiej oraz polskiej perspektywy. Poszukuje rozwiązań dylematów związanych z nieuchronnym odejściem od węgla i konieczności sprawiedliwej transformacji gospodarczej regionu. Dokument został przygotowany przez polsko-czeski zespół autorów i ma na celu przełamanie wąskich narodowych perspektyw w sprawie, która dotyczy mieszkańców dwóch stron granicy, bez zapominania o różnicach. Dokument powstał dzięki wsparciu Journalismfund.eu i jest częścią większego dziennikarskiego opracowania na temat kopalni Turów i społeczności, które funkcjonują w jej cieniu.

Dokument posiada polskie, czeskie i angielskie napisy (zobacz ustawienia i wybór napisów na dole filmu).

The Czech-Polish documentary film traces the story of the conflict around the Turów mine and power plant from the Czech and Polish perspectives and seeks answers to the dilemmas associated with the coal phase-out and the so-called just transition. The documentary was produced as a joint work of a Czech-Polish team and seeks to overcome narrow national perspectives on a typically cross-border issue without forgetting the differences in contexts. The documentary was produced with the support of Journalismfund.eu and as part of a wider investigative reporting on the Turów mine and on the communities living in its shadow.

The film has Czech, Polish and English subtitles (see the settings in the video).

Seriál investigativních reportáží v česko-polské kooperaci vznikl díky finanční podpoře Journalismfund.eu.

Ilustrační foto: Autor: By Petr Vodička, CC BY-SA 4.0 via Wikicommons.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.