ILO: Nárůst sociální nerovnosti vyvolává obavy

Podle nové zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) trhy práce prokázaly překvapivou odolnost navzdory zhoršujícím se hospodářským podmínkám, ale zotavení z pandemie zůstává nerovnoměrné, protože nová zranitelná místa a četné krize narušují vyhlídky na větší sociální spravedlnost.

Zpráva ILO „World Employment and Social Outlook Trends: 2024“ (WESO Trends) předpokládá, že se zhorší výhled trhu práce i celosvětová nezaměstnanost. Disponibilní příjmy se ve většině zemí G20 snížily a obecně platí, že eroze životní úrovně v důsledku inflace „pravděpodobně nebude rychle kompenzována“.

Jak dále upozornila zpráva, prohloubila se příjmová nerovnost a snížení reálného disponibilního příjmu „nevěstí nic dobrého pro agregátní poptávku a trvalejší hospodářské oživení“.

Analýza rovněž konstatuje, že navzdory technologickému pokroku a zvýšeným investicím se růst produktivity nadále zpomaluje. Jedním z důvodů je, že značné množství investic směřovalo do méně produktivních odvětví, jako jsou služby a stavebnictví. Mezi další překážky patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků a dominance velkých digitálních monopolů, což brání rychlejšímu zavádění technologií, zejména v rozvojových zemích a v odvětvích s převahou podniků s nízkou produktivitou.

„Tato zpráva nahlíží za hlavní údaje o trhu práce a to, co odhaluje, musí být velkým důvodem k obavám. Začíná se zdát, že tyto nerovnováhy nejsou pouhou součástí pandemického oživení, ale že jsou strukturální,“ uvedl generální ředitel ILO Gilbert F. Houngbo. „Problémy s pracovní silou, které odhaluje, představují hrozbu jak pro živobytí jednotlivců, tak pro podniky, a je nezbytné je účinně a rychle řešit. Klesající životní úroveň a slabá produktivita spolu s přetrvávající inflací vytvářejí podmínky pro větší nerovnost a podkopávají úsilí o dosažení sociální spravedlnosti.“

Podrobnosti najdete zdezde v angličtině.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.