Dohoda WTO má usnadnit investice v rozvojových zemích

Země Světové obchodní organizace daly zelenou nové dohodě, která by usnadnila investice v rozvojových zemích. V Abú Dhabí právě probíhá zasedání WTO, kde se řeší tyto i mnohé další otázky.

Již v dubnu 2017 navrhla skupina FIFD (Friends of Investment Facilitation for Development, jejíž název by se dal přeložit jako „Přátelé usnadňování investic pro rozvoj“), kterou tvoří 14 rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, neformální dialog v rámci Světové obchodní organizace (WTO) o možnostech zjednodušení investování v globální ekonomice. Cílem dialogu bylo diskutovat o rostoucích vazbách mezi obchodem a investicemi a zjistit, zda a jak by WTO mohla členům pomoci toto úsilí rozvíjet především tím, že bude odstraňovat byrokratické bariéry.

Poslední únorový víkend pak zástupci zemí hlasovali pro dohodu v této oblasti. Její uzavření pak bude logickým vyústěním po šesti letech diskusí. Podle odhadů by takovéto zvýšení investic mohlo přinést sociální přínosy ve výši více než 1 bilionu švýcarských franků (1,13 bilionu USD) ročně a až téměř 1,5% hospodářský růst. Pokud by byla dohoda přijata, byla by první svého druhu na mezinárodní scéně.

Dohoda by měla povzbudit investice mimo jiné odstraněním byrokratických překážek pro investování v rozvojových zemích, měla by celkově povzbudit světovou ekonomiku a vést ke zvýšení počtu pracovních míst. Většinu zemí, které dohodu podporují, tvoří chudší státy. Čtvrtina členů WTO se jednání nezúčastnila. Jednotliví členové si pak kladou za cíl přesvědčit zejména Indii, která obecně vystupuje proti mnohostranným dohodám. Třinácté zasedání WTO oficiálně začíná v pondělí poslední únorový týden v Abú Dhabí. Země mají v plánu řešit problematiku klimatu a jeho změn, budou předložena základní opatření, k nimž se její členové hodlají zavázat.

Účastníci mají především v úmyslu se zaměřit na rozvojové země, které jsou vůči změně klimatu nejzranitelnější a též podpořit propojení mezi obchodem, klimatem a udržitelným rozvojem. V rámci příprav na týdenní jednání proběhlo i setkání s členy tzv. Ottawské skupiny, skupiny sestávající z Kanady a 14 podobně smýšlejících partnerů WTO včetně EU (Austrálie, Brazílie, Kanada, Chile, Evropská unie, Japonsko, Keňa, Jižní Korea, Mexiko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, Švýcarsko a Spojené království), kteří usilují o řešení konkrétních problémů ohrožujících mnohostranný obchodní systém.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.