Investice do fosilních paliv přetrvávají

Navzdory proklamacím o „čisté energii“, se ukazuje, že se počítá s investicemi do fosilních paliv a nových projektů „špinavé energie“.

Rok 2020 byl v mnoha ohledech transformačním rokem a nárůst plánů na čistou energii ze strany vlád a korporací je jedním z mála s pozitivním obratů. Většina lidí na celém světě uznává hrozivou změnu klimatu a investice do čisté energie odrážejí tento rostoucí trend. Data za celý rok však ukazují, že většina světových investic do energetiky bude i nadále směřovat k fosilním palivům, jako je ropa a zemní plyn, přičemž čistší energie budou ustupovat.

Rétorika tvůrců politik a vedoucích pracovníků v uplynulém roce posunula myšlenku budoucnosti čisté energie dále, než kdy byla. Politické pozice a opatření však nadále ukazují, jak alokace peněz stále povede k investicím do fosilních paliv a novým projektům špinavé energie.

177 miliard dolarů zaměřených na čistou energii je jistě krok správným směrem, ale mnoho vědců a zastánců klimatu naléhá na tvůrce politik, aby se od fosilních paliv vzdálili mnohem rychlejším tempem. Tato data poukazují na skutečnost, že velké energetické společnosti jsou stále překážkou pro změnu v budoucnosti s čistší energií a jejich odpor svědčí o nedostatku naléhavosti, která může v následujících letech ohrozit životy lidí.

V datech shromážděných nástrojem Energy Policy Tracker k 6. lednu je 50 % všech energetických investic zavedených prostřednictvím politik zemí G20 od začátku pandemie v roce 2020 zaměřeno na posílení stávajících fosilních paliv. To představuje více než 270 miliard dolarů přidělených v průběhu roku, což znamená, že 177 miliard dolarů přidělených na čistou energii má podíl 35 %. Ostatní energie v tomto roce tvořily 17 % politik, tj. 94 mld. dolarů. Zdroj: Statista.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.