Evropa stárne

Evropa čelí závažným demografickým změnám. Lidé starší 65 let budou do konce století tvořit 31,3 % obyvatel EU.

V období 2021 až 2100 se očekává pokles podílu obyvatelstva v produktivním věku, zatímco starší lidé budou tvořit stále větší podíl na celkové populaci. Graf webu Statista ilustruje tento nadcházející vývoj na základě prognózyStatistického úřadu Evropské unie (Eurostat). Podle toho se podíl osob starších 80 let v populaci EU mezi lety 2021 a 2100 zvýší dvaapůlkrát, z 6,0 % na 14,6 %. Lidé starší 65 let budou do konce století tvořit 31,3 % obyvatel EU. V současné době činí jejich podíl pouze 20,8 %. Naproti tomu počet obyvatel ve věku 15 až 65 let se ve stejném období sníží přibližně o 10 procentních bodů.

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více se zvyšuje ve všech členských státech EU. Nárůst v posledním desetiletí se pohybuje od 5,2 procentního bodu ve Finsku, 5,1 procentního bodu v Polsku, 4,7 procentního bodu v Lichtenštejnsku a 4,6 procentního bodu v České republice až po 1,3 procentního bodu v Německu a 0,7 procentního bodu v Lucembursku.

Nárůst relativního podílu starších osob lze vysvětlit delší délkou života, která je patrná již několik desetiletí, neboť střední délka života se prodlužuje nejméně do roku 2019. Tento vývoj se často označuje jako „stárnutí na vrcholu“ populační pyramidy.

Dlouhodobě nízká porodnost však přispívá ke stárnutí populace, neboť nižší počet narozených dětí vede k poklesu podílu mladých lidí na celkové populaci. Tento proces se nazývá „stárnutí na dně populační pyramidy“ a lze jej pozorovat na zužující se základně populační pyramidy EU v letech 2006-2021.

Tento vývoj probíhá také v Německu, jak ukazuje tento graf. Podle tohoto grafu patřil v roce 1950 přibližně každý jedenáctý německý občan do věkové skupiny 65+. V roce 2019 to bude již každý pátý. Demografické změny jsou tedy v Německu v plném proudu a zátěž důchodového systému se zvyšuje.

Graf ukazuje prognózu vývoje struktury obyvatelstva EU podle věkových skupin. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.