V roce 2022 se zvýšila těžba i spotřeba uhlí v EU

Lídrem těžby uhlí i spotřeby v Evropské unie je Německo.

V uplynulém roce se spotřeby i těžba uhlí v Evropské unii zvyšovala, uvedla nová data Eurostatu. V případě těžby uhlí se jednalo o 5% navýšení (na 349 milionů tun) a v případě spotřeby potom o 2% navýšení (545 milionů tun). Oživení využití uhlí, především potom hnědého uhlí, začalo už v roce 2021.

Evropští statistici uvedli, že se v EU v roce 2022 vytěžilo celkem 294 milionů tun hnědého uhlí (o 6 % více než v roce 2021). Hodnoty jsou ale stále pod hodnotami těžby před pandemií v roce 2019. Hnědé uhlí má menší energetickou hodnotu než uhlí černé.

Hlavním producentem hnědého uhlí v EU je Německo. Jeho těžba se rovnala 44 % veškeré těžby v EU. Dalšími členskými státy produkujícími hnědé uhlí jsou Polsko (19 %), Bulharsko (12 %), Česko (11 %), Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko.

Těžba černého (modře) a hnědého uhlí (v hnědě) v roce 2022 v milionech tun. Zdroj: Eurostat (2023)

Údaje ohledně spotřeby uhlí jsou velmi podobné údajům o těžbě. Tento fosilní materiál se využívá především k výrobě elektřiny, není předmětem obchodu.

V případě černého uhlí dosáhla produkce v EU v roce 2022 téměř 55 milionů tun. V současné době v EU zůstávají pouze dva producenti černého uhlí: Polsko a Česko. Černé uhlí se vedle výroby elektřiny využívá ještě v jiných průmyslových odvětvích, což znamená, že je předmětem obchodu. Spotřebovávají ho pak všechny členské země EU s výjimkou Malty. Podle Eurostatu se na spotřebě černého uhlí nejvíce podílí Polsko a Německo, dále pak Itálie, Francie, Španělsko a Česko.

Vnitřní spotřeba hnědého uhlí v zemích EU, 2027-2022 v milionech tun. Zdroj: Eurostat (2023)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.