Svobodu pro Jurije Šeljaženka!

Milan Daniel ve své poznámce upozorňuje na případ represe vůči pacifistům na Ukrajině.

Jurij Šeljaženko je jeden z nejvýznamnějších mírových aktivistů na Ukrajině. Současně je novinářem, blogerem, básníkem, obhájcem lidských práv, právním vědcem, autorem odborných publikací a vysokoškolským pedagogem (přednáší teorii a dějiny práva).

Ukrajinská vláda jej oficiálně obvinila z trestného činu schvalování ruské agrese. Důkazem má být paradoxně prohlášení Mírová agenda pro Ukrajinu a svět,  ve kterém však Šeljaženko, jenž důsledně hájí právo odmítnout bojovat se zbraní z důvodu svědomí, výslovně agresi odsuzuje.

U příležitosti loňského Pochodu za mier, který se konal ve výroční Mezinárodní den míru v Bratislavě, pozdravil účastníky projevem, s jehož plným zněním se můžete seznámit na facebookové stránce hnutí Zjednoteni za mier.

Pro jeho osvobození vznikla mezinárodní petice určená ukrajinské vládě, ve které se praví:

„Vyzýváme vás, abyste upustili od jakéhokoli soudního řízení proti Juriji Šeljaženkovi a abyste respektovali lidská práva, právo na výhradu ve svědomí a právo na svobodu projevu. Absurdita stíhání někoho za ospravedlňování vedení války Ruskem na základě prohlášení, ve kterém výslovně odsoudil vedení války Ruskem, odpovídá při takovém pronásledování občanů absurditě vedení války ve jménu svobody a demokracie. Naléhavě vás vyzýváme k nápravě tohoto stavu.“

Petici v případě najdete a můžete podepsat na této stránce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.