Česko: Miliardy na podporu bydlení efekt nepřinesly

NKÚ: Hlavní problémy bytové politiky, zejména dostupnost a kvalita bytového fondu, dlouhodobě přetrvávají a dosavadní plnění cílů strategických materiálů k jejich odstranění nevedlo.

Objem peněžních prostředků, které stát vkládá do řešení problematiky bydlení, sice dosahuje téměř 3 mld. Kč za rok, vliv na trh bydlení je ale marginální. Hlavní problémy bytové politiky, zejména dostupnost a kvalita bytového fondu, dlouhodobě přetrvávají a dosavadní plnění cílů koncepcí bydlení k jejich odstranění nevedlo, informujeNejvyšší kontrolní úřad na svém webu.

Dotační a úvěrové programy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI) jsou mimo jiné zaměřeny i na investiční podporu pořízení sociálních a nájemních bytů. Zatímco v letech 2016 až 2022 bylo v ČR dokončeno 234 538 bytů, z podpory MMR vzniklo do konce roku 2021 celkem 1 894 sociálních bytů pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení (údaje za rok 2022 nemělo MMR pro NKÚ k dispozici). Dotačně-úvěrový program SFPI „Výstavba pro obce“, zaměřený na výstavbu sociálních a dostupných bytů, měl zajistit a zlepšit bydlení nejméně 2 375 domácnostem. Na konci roku 2022 bylo však dokončeno pouze 226 těchto bytů. Předpokládaný ukazatel byl v tomto období plněn jen na cca 9,52 %, což je nepřiměřeně málo. Role výstavby podpořených bytů ve vztahu k celkovému objemu dokončených bytů a k počtu obydlených bytů (v roce 2021 bylo v ČR 4 480 139 obydlených bytů) je marginální. Výstavba podpořených bytů není schopna situaci na trhu bydlení zásadně ovlivnit, konstatuje NKÚ.

Další podrobnosti najdete zdezde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.