Euro 7: Rada EU přijala nová pravidla pro emisní limity osobních a nákladních automobilů a dodávek

Nová pravidla přijatá 12. dubna rovněž zahrnují přísnější požadavky na životnost všech vozidel, a to jak z hlediska počtu ujetých kilometrů, tak z hlediska životnosti.

Nařízení Euro 7 stanoví pravidla pro emise výfukových plynů silničních vozidel, ale také pro další druhy emisí, jako je otěr pneumatik a emise brzdových částic. Zavádí také požadavky na životnost baterií. U osobních a dodávkových automobilů nařízení zachovává stávající limity emisí z výfuků Euro 6, ale zavádí přísnější požadavky na pevné částice. Pro těžké autobusy a nákladní automobily zavádí nařízení přísnější limity pro různé znečišťující látky, včetně některých, které dosud nebyly regulovány, jako je oxid dusný (N2O). Kromě toho norma Euro 7 zavádí přísnější limity pro emise pevných částic vznikajících při brzdění, přičemž specifické limity platí pro elektrická vozidla.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.