Inflační dynamika znovu zrychluje

Dynamika meziměsíční inflace v České republice znovu zrychluje, ukazuje aktuální Graf týdne.

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly o 2,9 %, což bylo o 0,9 procentního bodu více než v březnu.

Meziroční nárůst je velmi významný a bezesporu bude mít vliv na další rozhodování ČNB o snižování úrokových sazeb. Hlavní úroková sazba – 2týdenní repo sazba je na 5,25%.

Pokud by ČNB masivněji snížila úrokové sazby, což by si jak podnikatelé, tak dlužníci jistě přáli, pak hrozí větší oslabení koruny vůči euru. A to by v důsledku znamenalo větší inflační tlaky do ekonomiky, a to přes kurzový kanál (ceny ropy, zemního plynu a samozřejmě i ceny dalších primárních komodit počínajíc obilím a konče kávou).

Dubnové zrychlení meziročního růstu cen na téměř 3 % bylo způsobeno především růstem cen potravin, alkoholických nápojů a pohonných hmot,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Na meziroční růst cenové hladiny měly již tradičně největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu o 7,2 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,6 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 12,0 % a tepla a teplé vody o 2,8 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,8 % a tuhých paliv o 4,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 10,4 %, vína o 5,5 %, piva o 6,5 % a tabákových výrobků o 7,1 %. Meziroční růst cen v oddíle doprava byl ovlivněn především vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 8,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 7,9 % a ubytovacích služeb o 9,2 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly nadále největší vliv, který však v dubnu značně oslabil, ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 2,7 %).

Cena ropy Brent se pohybuje nad 80 USD za barel. Cenový index FAO meziměsíčně mírně vzrostl (silnější nárůsty u indexů masa a také rostlinných olejů), v meziročním srovnání ovšem klesá.

Rostoucí ceny potravin tak znovu otevírají téma dominantní pozice zahraničních maloobchodních řetězců na našem území.

Zdroj: ČSÚ 2024

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.