El País: Španělsko by mělo být v EU více slyšet

Hnací silou Unie již nemůže být pouze francouzsko-německý tandem, ale musí se přidat Itálie a Španělsko.

Mandát koalice sociálních demokratů, Zelených a liberálů v Německu byl zahájen závazkem urychlit evropskou integraci ve federálním smyslu. Je to příležitost pro nové, sdílené a konsorciální vedení EU, které by uvolnilo dlouho potlačovanou energii 27 členských států, napsal španělský deník El País.

Institucionální uspořádání Evropské unie (Komise, Rada, Parlament a Soudní dvůr) pokládá El País za „stále užitečné“. Nejvíce zastaralý a nerovnoměrně rozjetý aspekt je hybnost francouzsko-německé lokomotivy, i když se budování EU dostává nových impulsů. Francii a Německo by proto měly doplnit Itálie a Španělsko (a Polsko, až se vrátí k demokratickému liberalismu), neboť tento čtyřúhelník představuje syntézu hlavních možností Unie a představuje přibližně dvě třetiny její ekonomiky i obyvatelstva.

Nejbližší úkoly spočívají v zaměření plánu obnovy Next Generation EU a v revizi fiskálních pravidel pro každého z 27 členů, aniž by tato pravidla působila jako omezující úsporné korzety, jak tomu bylo v minulosti. Zde španělské noviny připomínají nedávnou iniciativu představitelů Francie a Itálie, kteří vyzývají k reformě rozpočtových pravidel EU (psali jsme zde).

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.