Indie a severské země chtějí prohloubit vzájemnou spolupráci

Předsedové vlád severských zemí a indický premiér Naréndra Módí jednali v Kodani o měnící se bezpečnostní situaci v Evropě a o spolupráci mezi severskými zeměmi a Indií.

Ve středu 4. května se v Kodani konal druhý Indicko-severský summit, kterého se zúčastnili indický premiér Naréndra Módí a jeho norský protějšek Jonas Gahr Støre a dále premiérky Švédska (Magdalena Anderssonová), Islandu (Katrín Jakobsdóttirová), Finska (Sanna Marinová) a Dánska (Mette Frederiksenová).

Podle Naréndry Módího „Indicko-severský summit poskytl skvělou příležitost k diskusi o možnostech posílení vazeb se severskými zeměmi. Produktivní byla také dvoustranná setkání s vedoucími představiteli severských zemí.“

Dánsko a Indie

Jak uvádí web dánského ministerstva, na summitu se probíraly různé oblasti spolupráce s Indií. Podívejme se na některé blíže.

Zelené strategické partnerství

Zelené strategické partnerství, které bylo uzavřeno během virtuálního summitu Módího a Frederiksenové v září 2020, se stalo katalyzátorem posílené spolupráce mezi Indií a Dánskem. Oba premiéři uvítali konkrétní pokrok v rámci Zeleného strategického partnerství a znovu potvrdili svůj závazek k demokratickým hodnotám, právnímu státu a dodržování lidských práv, na nichž je Zelené strategické partnerství založeno. Oba premiéři s uspokojením konstatovali pokrok dosažený v různých oblastech od návštěvy premiérky Frederiksenové v Indii v říjnu 2021, zejména v odvětvích obnovitelných zdrojů energie, zdravotnictví, námořní dopravy a vodního hospodářství.

Oba premiéři se shodli na významu opatření v oblasti klimatu, zeleného růstu a energetické diverzifikace. Nezávislost na dodávkách energie založené na fosilních palivech je v tomto ohledu zásadní, stejně jako bezpečnostní politika. Oba představitelé se proto dohodli na dalším posílení spolupráce v rámci odvětví obnovitelné energie a uvítali práci na komplexním dialogu o energetické politice v Indii a Dánsku, zejména posílení spolupráce v oblasti meziodvětvového energetického plánování se zaměřením na zelený vodík, integraci obnovitelných zdrojů energie, skladování energie a dekarbonizaci.

Obchod a investice

Oba premiéři zdůraznili význam dvoustranného obchodu a investic a zdůraznili potřebu maximalizovat potenciál hospodářských vazeb mezi oběma zeměmi. Potvrdili, že silné dvoustranné investice a obchodní toky prostřednictvím diverzifikovaných, odolných, transparentních, otevřených, bezpečných a předvídatelných globálních dodavatelských řetězců zajistí hospodářskou bezpečnost a prosperitu jejich národů.

Byly uvítány dánské investice v Indii, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie, vodohospodářství, modernizace a rozšíření přístavů, potravinářství a strojírenství, a indické investice v Dánsku, zejména v odvětví informačních technologií. Díky těmto investicím se Indie stala zemí, kde mají dánské společnosti největší počet zaměstnanců mimo Dánsko.

Regionální a globální rozvoj

Oba premiéři si vyměnili názory na aktuální regionální a globální vývoj, včetně konfliktu na Ukrajině, situace v Evropě a v indo-pacifickém regionu. Dánská premiérka zopakovala, že Dánsko důrazně odsuzuje nezákonnou a nevyprovokovanou agresi ruských sil proti Ukrajině. Oba premiéři vyjádřili vážné znepokojení nad pokračující humanitární krizí na Ukrajině. Jednoznačně odsoudili úmrtí civilistů na Ukrajině. Znovu připomněli potřebu okamžitého zastavení nepřátelských akcí. Zdůraznili, že současný světový řád je založen na Chartě OSN, mezinárodním právu a respektování svrchovanosti a územní celistvosti států. Jednali o destabilizujícím účinku konfliktu na Ukrajině a jeho širších regionálních a globálních důsledcích. Obě strany se dohodly, že se budou touto otázkou i nadále úzce zabývat.

Frederiksenová i Módí poukázali na význam strategického partnerství Indie a EU a potvrdili svůj závazek toto partnerství dále posilovat. Uvítali také zahájení činnosti Rady pro obchod a technologie mezi EU a Indií.

Technologie

Summit konstatoval, že technologie mohou přispět k lepšímu a smysluplnějšímu životu a pomoci při řešení společných globálních výzev. Severské země se chtějí i nadále angažovat a pracovat na inkluzivnějším, udržitelnějším a na člověka zaměřeném technologickém rozvoji. Vedoucí představitelé uvedli, že Digitální Indie (Digital India) je příkladem vládních služeb, které jsou občanům snadněji dostupné elektronickou cestou. Severské know-how v souladu s iniciativami, jako je „Made in India“, podporuje úsilí o digitalizaci a zajišťuje, aby technologická budoucnost patřila všem občanům, a to všude.

Premiéři vidí také příležitosti pro intenzivnější spolupráci v Arktidě v oblasti polárního výzkumu.

Na summitu byl zdůrazněn význam silných mezilidských kontaktů prostřednictvím vzdělávání, kultury, mobility pracovních sil a cestovního ruchu, což jsou oblasti, v nichž se spolupráce mezi Indií a severskými zeměmi rozšiřuje.

Finsko a Indie

„Setkání se Sannou Marinovou bylo velmi plodné. Rozšiřování digitálního partnerství, obchodního partnerství a investičních vazeb mezi Indií a Finskem má obrovský potenciál,“ pochvaloval si na Twitteru Módí.

Klíčovým bodem prezentace finské premiérky a diskuse byly severské odborné znalosti v oblasti 5G, 6G, umělé inteligence a kvantových technologií. Severské společnosti byly označeny za poskytovatele spolehlivých a bezpečných technologických řešení, což se stává stále důležitějším aspektem i v Indii.

Marinová i Módí se již dříve setkali na dálku v březnu 2021, kdy se dohodli na udržitelnosti a digitálním partnerství mezi Finskem a Indií, jakož i na spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání. Rozvoj obchodu, investic, inovací a cestovního ruchu mezi oběma zeměmi byl rovněž jedním z hlavních bodů programu kodaňského setkání.

V Kodani finská premiérka Marinová rovněž soukromě jednala se svými protějšky Mette Frederiksenovou a Jonasem Gahrem Størem. Diskuse se zaměřila na změnu bezpečnostní situace v Evropě v důsledku války na Ukrajině. Marinová informovala své kolegy o současné debatě o finské bezpečnostní politice, o možnostech posílení bezpečnosti, včetně možného rozhodnutí Finska požádat o členství v NATO.

Ilustrační foto: Prime Minister’s Office (GODL-India), GODL-India, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.