Podpora fosilních paliv se v roce 2021 téměř zdvojnásobila

Podle nové analýzy OECD a IEA se podpora fosilních paliv v roce 2021 téměř zdvojnásobila, což zpomaluje pokrok v dosahování mezinárodních cílů v oblasti klimatu.

Podle nedávno zveřejněné analýzy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se mnohé země snaží najít rovnováhu mezi dlouhodobými závazky postupně ukončit neefektivní dotace fosilních paliv a snahou ochránit domácnosti před prudkým růstem cen energií.

Nové údaje OECD a IEA ukazují, že celková vládní podpora fosilních paliv v 51 zemích světa se v roce 2021 téměř zdvojnásobila na 697,2 miliard dolarů z 362,4 miliard dolarů v roce 2020, protože ceny energií rostly s oživením světové ekonomiky. Kromě toho se očekává, že dotace na spotřebu v roce 2022 ještě vzrostou v důsledku vyšších cen paliv a spotřeby energie.

„Ruská agresivní válka proti Ukrajině způsobila prudký nárůst cen energií a podkopala energetickou bezpečnost. Výrazné zvýšení dotací na fosilní paliva však podporuje nehospodárnou spotřebu, přičemž se nemusí dostat k domácnostem s nízkými příjmy,“ uvedl generální tajemník OECD Mathias Cormann.

„Dotace na fosilní paliva jsou překážkou na cestě k udržitelnější budoucnosti, ale obtížnost, s níž se vlády potýkají při jejich odstraňování, je zdůrazněna v době vysokých a nestálých cen paliv. Prudký nárůst investic do technologií a infrastruktury pro čistou energii je jediným trvalým řešením současné globální energetické krize a nejlepším způsobem, jak snížit vystavení spotřebitelů vysokým cenám paliv,“ řekl výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

OECD a IEA vytvářejí vzájemně se doplňující databáze, které poskytují odhady různých forem vládní podpory fosilních paliv.

Situace v ČR

Česká republika byla v roce 2020 pátým největším čistým vývozcem elektřiny v EU po Norsku, Francii, Švédsku a Německu. Většina jejího vývozu směřuje do Rakouska, Slovenské republiky a Německa. V roce 2020 se elektřina vyráběla především z uhlí (41 %) a jaderné energie (přibližně 33 %). V České republice hrála fosilní paliva v energetickém mixu vždy velkou roli a stále tvoří většinu celkových dodávek energie a domácí výroby energie. Využití obnovitelných zdrojů energie v České republice se od roku 2009 zvýšilo o 71 % a v roce 2019 dosáhlo přibližně 16 % celkové konečné spotřeby energie.

Energetický mix České republiky, údaje jsou v procentech. Zdroj: IEA (2021), „World energy statistics“, IEA World Energy Statistics and Balances (database).

Celý článek najdete zde v angličtině. Údaje o podpoře fosilních paliv a poznámky k jednotlivým zemím jsou zde.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Tento překlad nebyl vytvořen OECD a neměl by být považován za oficiální překlad OECD. OECD nenese odpovědnost za jakýkoli obsah nebo chyby v tomto překladu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.