Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou připraveny zapojit se do schengenského prostoru

Schengenský prostor je největší oblastí volného cestování na světě zahrnující 22 zemí EU a 4 přidružené země mimo EU. Připojovat se nyní mají i Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Evropská komise iniciovala přijetí nezbytných rozhodnutí, která Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku neprodleně umožní plně se zapojit do schengenského prostoru. Ve sdělení, které bylo přijato 16.11., Komise shrnuje dobré výsledky tří členských států při uplatňování schengenských pravidel. Všechny tři země podle představitelů EU „po léta významně přispívaly k dobrému fungování schengenského prostoru, a to i v době pandemie a v nedávné době, kdy čelily bezprecedentním následkům války na Ukrajině“. Země jsou již částečně vázány schengenskými pravidly, kontroly na jejich hranicích však zrušeny nebyly, a proto nepožívají všech výhod plynoucích z toho, že jsou součástí schengenského prostoru (myšleno právě absence hraničních kontrol). Podle Komise jsou jednotlivé země zodpovědné a spolehlivé, a tak by jim mělo být umožněno stát se plně součástí schengenského prostoru včetně výhod, kterými jsou neztrácení času na hranicích a usnadnění osobních a obchodních kontaktů v rámci EU.

Boj proti přeshraniční trestné činnosti je pro EU podle Komise prioritou a nepřetržitě probíhá mezinárodní policejní spolupráce, včetně spolupráce s Europolem. Bulharsko dle Komise prokázalo, že má zavedené struktury nezbytné k zajištění dodržování základních práv, zaručení přístupu k mezinárodní ochraně a silnou správu hranic s jejich účinnou ostrahou. Rumunsko pak má též vysoce kvalitní a silnou správu hranic, včetně ostrahy a systematických hraničních kontrol a je aktivní v mezinárodní policejní spolupráci a úspěšné v boji proti nelegální migraci a obchodování s lidmi. Problémy nejsou ani, pokud jde o dodržování základních práv. Bulharsko a Rumunsko pokračují v zavádění nových pravidel a nástrojů a prokázaly, že mají vzorové záznamy o provádění schengenských pravidel. V prosinci 2021 pak bylo (na základě hodnocení, které probíhalo 5 let do roku 2020) potvrzeno, že i Chorvatsko splnilo podmínky požadované pro vstup do schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích a vyvinulo značné úsilí, aby zajistilo, že kontroly vnějších hranic země budou v souladu se závazky v oblasti základních práv. Země navíc navzdory pochybnostem podle EU uspěla při zřízení nezávislého mechanismu, který zajišťuje nezávislé monitorování lidských práv u operací souvisejících s hranicemi, do nichž jsou zapojeni migranti a žadatelé o azyl. Chorvatsko bylo prvním členským státem, který takový mechanismus zavedl.

Pod vedením českého předsednictví bude 8. prosince Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci hlasovat o plné účasti Bulharska, Rumunska a Chorvatska v schengenském prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích.

Ilustrační foto: Autor – Opihuck, CC BY-SA 3.0.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.