Nerovnoměrná CO2 stopa ve světě

Skutečnost, že se letošní summit o klimatu koná na africkém kontinentu, dodává volání po klimatické spravedlnosti na váze a vede k tomu, že se tato otázka poprvé dostala na oficiální program jednání.

Jedním z hlavních bodů letošního summitu OSN o klimatu je otázka ztrát a škod, kterou rozvojové země dlouhodobě prosazují. Koneckonců patří mezi země, které jsou vůči dopadům změny klimatu nejzranitelnější a nejméně schopné se jí přizpůsobit, přičemž k problému přispěly jen málo.

Podle Mezinárodní energetické agentury se Afrika podílí na celosvětových emisích oxidu uhličitého souvisejících s energetikou doposud méně než 3 %, ale je neúměrně postižena důsledky změny klimatu, včetně nedostatku vody, potravin a extrémních povětrnostních jevů. „Je zde zřetelný rozdíl v zavinění a kapacitě,“ řekl prezident Malawi Lazarus Chakwera, který vystoupil na konferenci COP27, a zdůraznil, že jejich země nemají finanční prostředky na to, aby se adekvátně přizpůsobily nebo zmírnily rizika spojená se změnou klimatu.

Jak ukazuje infografika, která vychází z odhadů Databáze emisí pro globální výzkum atmosféry (EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research) Evropské komise, africké země jsou ve skutečnosti nejméně vinny za hromadění plynů, které zadržují teplo v atmosféře, zatímco Spojené státy, Čína a Rusko vypustily od roku 1970 nejvíce oxidu uhličitého.

Mapka ukazuje kumulativní emise oxidu uhličitého od roku 1970 do roku 2021. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.