Nová studie: Z Ruska od března 2022 zcela odešlo jen 8,5 % západních firem

Aktuální studie se snaží prozkoumat, jak ochotně, efektivně a rychle jsou západní společnosti připraveny přerušit zahraniční obchodní vazby tváří v tvář akutním geopolitickým rizikům.

K dubnu 2022 působilo v Rusku 1 400 relativně velkých společností ze zemí G7 a EU, podíl zahraničních společností, které zcela opustily ruský trh, činil na konci roku 2022 přibližně 8,5 %, ukazuje nová studie z prosince 2022.

Předtisk práce Simona Evernetta z Univerzity v St Gallen a Niccolò Pisaniho z IMD Business School byl publikován v prosinci 2022 a navázal na práce předchozí, včetně v červenci 2022 vydané studie o dopadu sankcí na Rusko, jež vznikla na Yaleské univerzitě ve spolupráci s KSE (Kyjevskou školou ekonomiky) pod vedením Geoffreyho Sonnenfelda.

Autoři nové analýzy srovnávají své závěry s výsledky Yaleské univerzity a KSE a potvrzují hlavní závěr: masový odchod zahraničních společností z ruského trhu po zahájení invaze na Ukrajinu se nekonal, část cizinců v této jurisdikci omezila své aktivity, zatímco většina zaujímá vyčkávací postoj.

Autoři analýzy pracovali s databázi ORBIS, která je nejcitovanějším zdrojem pro tento druh kvantitativního výzkumu. ORBIS sleduje údaje o činnosti přibližně 400 milionů společností s provozními příjmy vyššími než 1 milion dolarů ročně ve většině jurisdikcí po celém světě. Autoři nejprve prostudovali činnost 36 000 zahraničních společností působících v Ruské federaci nejméně v letech 2017-2021, včetně 3 400 dcer zahraničních společností, z nichž 2 405 pocházelo z EU a G7, a poté vyhodnotili počet skutečných společností (s přihlédnutím ke kyperským holdingům s ruskými vlastníky, pluralitě právnických osob atd.) na 1404 společností.

Následně z tohoto vzorku zjistili, že podíl společností, které do konce roku 2022 zlikvidovaly veškerá aktiva v Ruské federaci, činí jen 8,6 %. V roce 2021 tyto společnosti podle autorů vytvořily 6,5 % celkového zisku před zdaněním, vlastnily 8,6 % movitého majetku, 8,6 % aktiv a vytvořily 10,4 % provozního zisku. V zaměstnanosti měly nadprůměrný podíl – v roce 2021 zaměstnávaly 15,3 % všech pracovníků v zahraničních podnicích v Rusku.

Evernett a Pissani ve své studii dále ukázali, že odchody se zeměpisně týkaly především firem z USA (18 %) a Finska. Britských, francouzských nebo nizozemských firem odešlo méně, vesměs se tyto společnosti ocitly v souvislosti se svými aktivitami v Rusku pod tlakem svých vlád. Autoři také uvedli, že dohody o prodejích často obsahují klauzule o možnosti zpětného odkupu.

Zdroj: Evernett-Pisani (2022): Země původu společností s vlastnickým podílem v Rusku (nalevo: 120 firem, které z Ruska odešly; nalevo: 1284 firem, které jsou stále v Rusku).

Mezi společnostmi z „ne přátelských“ zemí, které v Rusku zůstávají, je asi čtvrtina německých, 10 % italských a japonských a asi 15 % amerických. Autoři také vyjádřili pochybnosti, že by se současný stav mohl brzy změnit. Tato situace Evernetta a Pissaniho znepokojuje zejména v souvislosti s možným výrazným zhoršením vztahů mezi západními zeměmi a Čínou. Autoři ukázali, že na každý dolar přímých zahraničních investic v Rusku připadá osm dolarů investovaných stejnými společnostmi v Číně.

V souvislosti s výsledky nové studie je nutné doplnit kontext: plnohodnotný odchod zahraničních společností je značně komplikován díky omezením ruské centrální banky a vlády. Ruský zájem o zahraniční aktiva je také mnohem nižší než před březnem 2022.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.