K vyššímu počtu repatriací nelegálních migrantů má přispět nová strategie Evropské komise

Evropská komise chce zvýšit počet navracených migrantů, kteří nemají právo zůstat na území členských států.

„Operační strategii“ představila komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová spolu s koordinátorkou evropských návratových politik Mari Juritschovou.

„Účinný a společný systém EU pro navracení je ústředním pilířem dobře fungujících a důvěryhodných migračních a azylových systémů, jakož i komplexního přístupu nového paktu o migraci a azylu. Účinný a společný systém EU pro navracení by měl rovněž sloužit jako odstrašující prostředek, který pomůže snížit nebezpečnou a nelegální migraci. S cílem zvýšit jejich využívání mezi osobami, které musí opustit EU, přijala Komise v roce 2021 novou strategii pro dobrovolné návraty a reintegraci. Jmenování koordinátora EU pro navracení v rámci Komise, který spojuje jednotlivé složky návratové politiky EU a je podporován sítí na vysoké úrovni pro navracení, je jednou z klíčových inovací paktu pro dosažení jeho celkových cílů. Koordinátor pro navracení a síť na vysoké úrovni pro navracení v nejbližší době dokončí operační strategii a zajistí její provádění,“ dočteme se na webu Komise.

Co říkají čísla?

Z více než 342 tisíc rozhodnutí o navrácení vydaných v roce 2021 státy EU se do země původu skutečně vrátilo asi 80 tisíc osob, což je podle údajů Eurostatu méně než čtvrtina celkového počtu. A podobný trend se zdá být i v roce 2022: například ve třetím čtvrtletí bylo z téměř 110 tisíc rozhodnutí o vyhoštění skutečně vráceno necelých 32 tisíc.

Státní příslušníci třetích zemí, kterým byl vydán příkaz k opuštění území, a státní příslušníci třetích zemí navrácení po vydání příkazu k opuštění území, EU, 1. čtvrtletí 2021 – 3. čtvrtletí 2022, Zdroj: Eurostat.

Návratová politika je složitou oblastí

Jedním z problémů je nedostatek spolehlivých údajů o fungování systému navracení v EU. To následně ztěžuje určení způsobů, jak zlepšit jeho účinnost, uvádí se v dokumentu Evropské komise „Towards an operational strategy for more effective returns“.

Je třeba zjednodušit a optimalizovat postupy v jednotlivých členských státech, a to při plném dodržování základních práv, včetně ochrany osobních údajů, a urychlit a zefektivnit návraty. Ačkoli bylo dosaženo značného pokroku, členské státy se stále potýkají s významnými překážkami a nedostatkem koordinace mezi účastníky procesu.

Rozhodnutí o ukončení legálního pobytu nevedou vždy k rozhodnutí o navrácení a nedodržení lhůty pro dobrovolný návrat nevede vždy k nucenému návratu – ústředním aspektem pro zlepšení účinnosti je odstranění těchto nedostatků.

K hlavním překážkám na cestě k účinné návratové politice patří značné rozdíly mezi azylovým a návratovým řízením, zdlouhavé správní a soudní řízení, obtíže při předcházení útěkům, nedostatečné zdroje, infrastruktura a omezená správní kapacita pro následné kroky v souvislosti s rozhodnutími o navrácení, včetně žádostí o zpětné převzetí do třetích zemí, neboť počet žádostí o zpětné převzetí je v současné době velmi nízký ve srovnání s vydanými rozhodnutími o navrácení.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.